ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2006 r.
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy

Druk nr 190 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.
Więcej »
Druk nr 191 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
Więcej »
Druk nr 192 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Więcej »
Druk nr 193 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »
Druk nr 194 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie zmiany granic sołectw Cisówka i Pustelnik.
Więcej »
Druk nr 195 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 2416/8 o powierzchni 1405 m2, położonej w Stanisławowie, pod budowę komisariatu policji.
Więcej »
Druk nr 196 Rady Gminy Stanisławów
W sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
Druk nr 197 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie zasad odpłatności za pomoc i zakres dożywiania osób z terenu gminy Stanisławów
Więcej »
Druk nr 198 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
Więcej »
Druk nr 199 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanislawów.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info