ARCHIWUM » Projekty
projekty uchwał sprzed 2005 r.

Projekt uchwały Nr XX/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów na 2005 rok.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymankowszczyzna.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławów.
Więcej »
Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rządza
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pustelnik.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prądzewo - Kopaczewo.
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mały Stanisławów.
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łęka.
Więcej »
Projekt uchwały Nr XVII/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ładzyń.
Więcej »
Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Czarnińska.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Piecząca.
Więcej »
Projekt uchwały nr XX/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
Projekt uchwały nr XX/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004 r.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia ...... 2004 r.
w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Stanisławowie.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Projekt uchwały nr XIX/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia ....
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawiesiuchy
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
Więcej »
Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Wybraniecka
Więcej »
Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Konstancja.
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie statutu sołectwa Lubomin
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Legacz.
Więcej »
Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suchowizna.
Więcej »
Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Retków.
Więcej »
Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sokule.
Więcej »
Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papiernia
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2003
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciopan
Więcej »
Projekt uchwały nr Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Stanisławowie.
Więcej »
Projekt uchwały na XII sesję Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stanisławów na rok 2004
Więcej »
Projekt uchwały na XIII sesję Rady Gminy Stanisławów w dniu 4 marca 2004 r.
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Więcej »
Projekt Uchwały na XIII sesję Rady Gminy Stanisławów w dniu 4 marca 2004 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży .
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie porozumienia pomiędzy gminą Stanisławów i Polish Farm Meat Zakładami Mięsnymi Stanisławów Sp. z o.o.o współudziale w budowie sieci kanalizacyjnej.
Więcej »
Projekt UCHWAŁY RADY GMINY STANISŁAWÓW NA SESJĘ W DNIU 4 MARCA 2004 R.
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Borek Czarniński, Choiny, Ciopan, Cisówka, Czarna, Goździówka, Kol. Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń Łęka, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Prądzewo-Kopacze
Więcej »
Projekt uchwały Nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolonie Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Goździówka
Więcej »
Projekt Uchwała nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czarna
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cisówka
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Choiny
Więcej »
Projekt Uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławowie stanowiących własność gminy.
Więcej »
Projekt Uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Papiernia - Rzadza.
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania celowości montażu instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła współpracujących z istniejącymi kotłowniami olejowymi przy Szkole Podstawowej w Pustelniku, przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie i przy
Więcej »
Projekt uchwały nr XVII/...../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz obowiązków stron w budowie i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
Więcej »
Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info