Ochrona środowiska
Ogłoszenia i informacje

Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa III
Kalendarzyk
Więcej »
Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa II
Trasa II Stanisławów i Mały Stanisławów
Więcej »
Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa I
Terminy odbioru odpadów
Więcej »
Obwieszczenie wójta w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu usuwania azbestu
Obwieszczenie
Więcej »
Informacje o azbeście
Więcej »
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
W dniach 20.08 - 15.09.2008r.
Więcej »
Sposób segregacji odpadów
Informacja dla mieszkańców gminy
Więcej »
Informacja o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy
Więcej »
Ogłoszenie dla właścicieli nierchomości
Więcej »
Kredyty preferencyjne na zadania ekologiczne
Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania na zadania ekologiczne
Więcej »
Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
Przypominam, że ciąży na Państwu obowiązek sporządzenia „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”, według załączonego wzoru. Ogłoszenie
Więcej »
Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
Przypominam, że ciąży na Państwu obowiązek sporządzenia „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”, według załączonego wzoru.
Więcej »
INFORMATOR EKOLOGICZNY dla: GOSPODARSTW ROLNYCH I POSESJI ZABUDOWANYCH
URZĄD GMINY STANISŁAWÓW oraz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE „EKO-SAM”BIS informują, że w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy odbędzie się zbiórka również odpadów niebezpiecznych.
Więcej »
Informacja w sprawie umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych.
Więcej »
Informacja o dotacji do kosztów zdjęcia eternitu z zabudowy mieszkalnej i gospodarczej
Więcej »
Nieodpłatny odbiór padłych zwierząt
Informacja dla rolników. Szczegóły w załącznikach.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info