ARCHIWUM
Budżet

Projekt budżetu gminy Stanisławów na rok 2005.
Zarządzenie, projekt uchwały, opis i szczegółowe dane w arkuszu kalkulacyjnym (dochody, wydatki, przychody, dotacje, gospodarka pozabudżetowa, inwestycje i dług publiczny) oraz informacja o majątku publicznym.
Więcej »
Budżet na rok 2005 uchwalony przez Radę Gminy Stanisławów w dniu 21 lutego 2005 r.
Uchwała dostępna jest tutaj
Więcej »
Stan zadłużenia Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2004 r. i plan na 2005 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów w roku 2004
Więcej »
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 1 stycznia 2005 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/177/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/162/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/182/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/192/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 16/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy dotyczące budżetu i finansów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanislawów na rok 2005. Uchwała
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXII/211/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006 roku
W sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006. tutaj
Więcej »
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2005 rok.
Sprawozdania
Więcej »
Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006
Zarządzenie Nr 15/06
Więcej »
Informacja o wykonania budżetu Gminy Stanisławów
za I półrocze 2006 r. wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 36/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006. zarządzenie
Więcej »
UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006. Tutaj
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006 tutaj
Więcej »
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2003 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2003 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
Sprawozdanie
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info