ARCHIWUM » Uchwały
Uchwały sprzed 2004 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/264/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/78/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stanisławowie
Więcej »
UCHWAŁA NR X/75/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/82/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2004 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/80/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/8/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info