Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Zameldowania w lokalach prywatnychSprawy obywatelskie

Rodzaj:

Sprawy meldunkowe

Nazwa:

Zameldowania w lokalach prywatnych


Wymagane dokumenty

- odpowiedni druk wypełniony przez osobę meldowaną, - dowód osobisty osoby meldowanej, - książeczka wojskowa osoby meldowanej (mężczyźni do 50 roku życia) - dowód osobisty właściciela lokalu' - jeden z niżej wymienionych dokumentów: - akt notarialny lub - wyciąg z księgi wieczystej lub - akt własności ziemi lub - wypis z rejestru gruntów

Uwagi

Do zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy nie wymagana jest zgoda właściciela lokalu, jedynie zgłasza się osoba zainteresowana z dowodem osobistym.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1 Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące dokonuje właściciel domu, przedstawiając wyżej wymienione dokumenty. Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności kierownik USC - Marta Rogala
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45.5 KB POBIERZFormularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące22.09.2005 14:05127
.DOC41.5 KB POBIERZFormularz zgłoszenia pobytu stałego22.09.2005 14:06130

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2008 10:07
Liczba wyświetleń : 329

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 13:24pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 10:57pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 10:56pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.02.2007 09:10pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  30.12.2004 14:00pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info