Załatwianie spraw
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Więcej »
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
Więcej »
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Więcej »
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Więcej »
Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalny
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info