Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał XVI sesja Rady Gminy

Druk Nr 81
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.
Więcej »
Druk Nr 82
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Lubomin, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
Druk Nr 83
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Pustelnik, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
Druk Nr 84
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mały Stanisławów gm. Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 85
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków gm. Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 86
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info