ARCHIWUM
Kontrole w 2006 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Stanisławów przez Najwyższą Izbę Kontroli
Kontrolą objęto wykonanie przez Urząd wniosków pokontrolnych i działań podjętych w celu ich realizacji w wyniku kontroli "Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego". Kontrolą objęto okres lat 2002-2006.
Więcej »
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
Przedmiot i zakres kontroli: Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania i prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa w podatku od towarów i usług w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22.09.2006 r
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info