Rada Gminy » Uchwały
Uchwały XIII sesji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XIII/69/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/71/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/72/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/73/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/74/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/75/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info