ARCHIWUM
Kontrole w 2007 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 grudnia 2005 r.
Więcej »
Realizacja dochodów budżetowych i wykorzystanie dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzki
protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 31 lipca - 09 sierpnia 2007 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info