ARCHIWUM » Oświadczenia majątkowe
Rada Gminy IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2002
Oświadczenie majątkowe
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2003.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadcenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2002
Nie złożył oświadczenie majątkowego. Złożył oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2003
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2002
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2003
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2002
Nie złożył oświadczenia majątkowego. Złożył oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2003
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2002
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2002
Nie złożył oświadczenia Złożył oświadczenie dodatkowe
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2003
Nie złożył oświadczenia
Więcej »
Oswiadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2002
Nie złożył oświadczenia majątkowego, złożył oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2003
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2003
Oświadczenie majątkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jerzego Rogali za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2002
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majatkowe Piotra Matusika za rok 2003
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2004
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2004.
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2004.
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2005
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2005
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2005
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2005
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2005
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczeniemajątkowe Jacka Michalaka na koniec kadencji
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczeniemajątkowe Jana Płochockiego na koniec kadencji
Nie złożył oświadczenia majątkowego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika na koniec kadencji
Nie złożył oświadczenia majątkowego.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info