ARCHIWUM » Oświadczenia majątkowe
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenia majątkowe Elżbiety Król za rok 2002
Oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.03r i oświadczenie dodatkowe (o prowadzeniu działalności gospodarczej przez rodzinę) z dnia 30.01.2003 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2003
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.04 i oświadczenie dodatkowe (o działalności gospodarczej rodziny) z dnia 25.11.04 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2004
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 25 kwietnia 2005 r.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 26 kwietnia 2006 roku
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2003
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2002
Oświadczenia dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2003
Oświadczenie dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego. Oświadczenie majątkowe. Nie nastąpiły zmiany wymagające nowego oświadczenia dodatkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Krystyny Piatek za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
z dniem 31 sierpnia. Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2003
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak z dnia 28 września 2006 r.
Oświadczenia dyrektora Zespołu Szkól w Pustelniku
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Anny Rak za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Anny Rak za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Rządzy.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak za rok 2003
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Rządzy.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek za 2003 r.
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2002
Oświadczenie majątkowe i dodatkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2003
Oświadczenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Oświadczenie majątkowe. Nie nastąpiły zmiany wymagające oświadczenia dodatkowego.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2004
Oświadczenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.04.05 r.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2005
Oświadczenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.04.06 r.
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2002
Oswiadczenie majątkowe i oświadczenie dodatkowe dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2003.
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2004
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2005
Oświadczenie dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info