Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał XIII sesja Rady Gminy

Druk Nr 67
Projekt uchwały w prawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
Druk Nr 68
Projekt uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
Druk Nr 69
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 70
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 71
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godz
Więcej »
Druk Nr 72
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
Więcej »
Druk Nr 73
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info