Ochrona środowiska
Programy i plany

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stanisławów"
za okres od dnia 29 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
Więcej »
Program ochrony środowiska dla gminy Stanisławów
Uchwała wprowadzająca program
Więcej »
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
Uchwała wprowadzająca regulamin
Więcej »
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW
za okres od dnia 29 listopada 2005 r. do dnia 30 listopada 2007 r.
Więcej »
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stanisławów Uchwała
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info