Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
6317   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stanisławowie
3155   UCHWAŁA NR XIV/76/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
2094   Dni Stanisławowa
1489   UCHWAŁA NR XXIII/163/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
1198   Umowy na wywóz nieczystości płynnych
1048   PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO NR 59/2005
1011   ZARZĄDZENIE NR 02/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2006 r.
937   Urząd Gminy Stanisławów
876   Protokół kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
861   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
818   „REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW”
798   DOŻYNKI GMINNE I POWIATOWE
784   Przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
778   Podstawowe dane demograficzne gminy
772   Herb Stanisławowa
758   Dożynki gminno-parafialne
750   UCHWAŁA NR XVII/110/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
734   Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
721   PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO NR 58/2005
716   Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Stanisławów?
714   UCHWAŁA NR XVII/109/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
696   Mapa gminy Stanisławów
688   UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
684   III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie
684   Ogłoszenie Urzędu Statystycznego w Warszawie
683   Sprawozdanie z działalności GKRPA w Stanisławowie w roku 2007
674   UCHWAŁA NR XVII/112/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
673   UCHWAŁA NR XVII/118/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
672   UCHWAŁA Nr XXXVI/238/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
669   UCHWAŁA NR XVII/119/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
669   UCHWAŁA NR XVII/128/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
669   Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonki zastępcy wójta
668   UCHWAŁA NR XVII/113/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
660   UCHWAŁA NR XVII/133/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r
657   UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
655   UCHWAŁA NR XVII/125/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
655   UCHWAŁA NR XVII/127/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
653   UCHWAŁA NR XVII/111/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
651   UCHWAŁA Nr XXXII/211/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006 roku
648   UCHWAŁA NR XVII/130/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
644   UCHWAŁA Nr II/10/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
639   UCHWAŁA NR XVII/114/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
637   V Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Stanisławowie
636   Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stanisławów"
635   UCHWAŁA NR XVII/121/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
632   Certyfikat
630   Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka sekretarza gminy
623   UCHWAŁA NR XVII/123/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
622   UCHWAŁA NR XXXVI/237/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
622   Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
619   UCHWAŁA NR XVII/129/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
617   UCHWAŁA NR XVII/120/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
616   UCHWAŁA NR XVII/131/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
615   UCHWAŁA NR XVII/134/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
613   UCHWAŁA NR XVII/135/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
612   Towarzystwo Rozwoju Pustelnika i Okolic
612   UCHWAŁA NR XVII/116/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
612   ZARZĄDZENIE NR 11/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2006 r.
611   Nabór na stanowisko referenta ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
611   UCHWAŁA NR XVII/136/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
610   Informacja o ostatecznym wyniku naboru
608   UCHWAŁA NR XVII/115/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 R.
603   UCHWAŁA NR XVII/122/04RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
601   UCHWAŁA NR XVII/117/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
600   Jeździecki Klub Sportowy
597   UCHWAŁA NR XVII/124/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
592   Obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości
591   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej Nr 224/2006
590   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
585   UCHWAŁA NR XVII/132/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
583   UCHWAŁA NR XVII/137/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
583   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 kwietnia 2007 r.
580   Informacja o wyniku naboru
580   Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
573   UCHWAŁA NR XXXV/224/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
572   UCHWAŁA NR XVII/126/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
562   ZARZĄDZENIE NR 35/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2006r.
561   Oświadczenie majątkowe Janiny Gańko za rok 2005
558   UCHWAŁA NR XX/153/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
557   Wspieranie Rozwoju Dzieci w Pustelniku
554   UCHWAŁA Nr XXXIII/214/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 kwietnia 2006r.
551   Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy.
545   UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
545   ZARZĄDZENIE NR 24/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 roku
544   Zgłaszanie awarii wodociągu gminnego
540   INFORMATOR EKOLOGICZNY dla: GOSPODARSTW ROLNYCH I POSESJI ZABUDOWANYCH
538   ZARZĄDZENIE NR 29/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 września 2004 r.
538   Druk nr 171
536   Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22.09.2006 r
536   ZARZĄDZENIE NR 36/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 listopada 2006 r.
536   Druk nr 172
535   Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
532   ZARZĄDZENIE NR 32/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 października 2006 roku.
532   UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
530   UCHWAŁA Nr XXXV/227/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
527   UCHWAŁA NR XXXVII/2400/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
526   ZARZĄDZENIE NR 35/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 grudnia 2004 r.
526   Druk Nr 188
525   Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stanisławowskiej
525   Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
522   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
522   ZARZĄDZENIE NR 02/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2007 r.
522   UCHWAŁA NR XII/65/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
521   ZARZĄDZENIE Nr 08/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 marca 2007r.
520   UCHWAŁA NR XXXIII/222/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
520   Przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
519   Nieodpłatny odbiór padłych zwierząt
517   Mistrzowie karate z naszej gminy.
513   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego
512   Wykaz Radnych Rady Gminy Stanisławów
512   Kanalizacja - podpisywanie umów
511   ZARZĄDZENIE NR 04/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 09.03.2006
510   UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
510   UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
510   ZARZĄDZENIE NR 06/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 marca 2006r.
510   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
507   UCHWAŁA NR XXXIV/223/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2006 r.
507   ZARZĄDZENIE NR 39/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2006 r.
506   UCHWAŁA Nr XXXIII/215/06 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 8 kwietnia 2006r.
506   UCHWAŁA NR XXXIII /217/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006r.
505   Komisja Rewizyjna
505   ZARZĄDZENIE NR 14/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24.05.2004
505   Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji
504   Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2002
504   Rada Gminy Stanisławów
504   Oświadczenie Jolanty Endzelm o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka z dnia 5.12.06
503   ZARZĄDZENIE NR 07/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2006 roku.
502   Stałe komisje Rady Gminy Stanisławów i ich przedmiot działania
502   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/01/07
502   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
501   Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Fundacji im. Św. Józefa postępowania
499   UCHWAŁA Nr XXXVII/242/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
499   Zespół Szkół w Pustelniku
498   "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisław
498   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/02/06 Wójta Gminy Stanisławów
498   UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
498   Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
498   ZARZĄDZENIE NR 21/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 listopada 2005 r.
498   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/6/2007
497   UCHWAŁA Nr XXXIII/216/06 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 8 kwietnia 2006r.
497   ZARZĄDZENIE NR 29/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 września 2006 r.
496   UCHWAŁA NR XXXV/233/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
496   ZARZĄDZENIE NR 28/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 18 września 2006 r.
496   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak za rok 2002
495   UCHWAŁA NR XXXV/232/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
495   ZARZĄDZENIE NR 26/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r.
495   Sposób segregacji odpadów
493   Rozstrzygnięcie przetargu na remont dróg gruntowych
493   UCHWAŁA NR IV/18/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2007 r.
493   OBWIESZCZENIE RIiGK 7331/84/2006-07
493   Projekt uchwały - druk nr 184
492   PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Stanisławów przez Najwyższą Izbę Kontroli
491   UCHWAŁA Nr XXXIII/213/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
491   UCHWAŁA Nr XXX1II/221/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 kwietnia 2006r.
490   UCHWAŁA NR IV/16/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2007 r.
490   Druk nr 212
489   UCHWAŁA NR XXXV/225/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
489   PREZESI OSP W GMINIE STANISŁAWÓW
489   ZARZĄDZENIE NR 26/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 sierpnia 2004 r.
489   Druk nr 193 Rady Gminy Stanisławów
488   UCHWAŁA NR XXXIII/220/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
488   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2005.
487   Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2002
487   ZARZĄDZENIE NR 03/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 marca 2005 r.
487   Uchwały z 2008 r.
486   Folder o gminie Stanisławów
486   ZARZĄDZENIE NR 16/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
485   XXXVII Sesja Rady Gminy Stanisławów
485   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
484   UCHWAŁA Nr XXXII/212/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006r.
484   Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2003
484   Druk nr 13
484   ZARZĄDZENIE NR 33/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 października 2006 r.
484   Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
484   Druk nr 187 - projekt uchwały
484   UCHWAŁA NR XVII/104/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
483   UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
483   ZARZĄDZENIE NR 02/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004 r.
483   Zasady zachowania się ludności w przypadku wystąpienia huraganu
482   UCHWAŁA Nr XXXIII/218/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 roku
482   Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2003
482   Druk nr 211
482   Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidura z dnia 26.04.07 r.
481   ZARZĄDZENIE NR 40/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2004 r.
481   UCHWAŁA NR XV/98/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
481   UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
481   ZARZĄDZENIE NR 24/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r
480   Oswiadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2002
479   UCHWAŁA NR XXXIII/219/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
479   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2002
479   Plan Rozwoju Lokalnego
479   Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
479   ZARZĄDZENIE NR 20/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2005r.
479   Oświadczenie Anny Jackiewicz z dnia 11.12.06 r. o działalności gospodarczej małżonka
478   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2002
478   ZARZĄDZENIE NR 33/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 listopada 2004 r.
478   Projekt uchwały - druk nr 185
478   ZARZĄDZENIE NR 11/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2004 r.
478   ZARZĄDZENIE NR 23/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 listopada 2005r.
477   ZARZĄDZENIE NR 31/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2004 r.
477   UCHWAŁA NR V/23/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
477   Przeglądy i czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych
476   UCHWAŁA NR XXXV/226/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
476   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2002
476   Zezwolenia na budewę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
475   Komisja Społeczna i Rodziny
475   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2002
475   ZARZĄDZENIE NR 42/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
475   UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
475   Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
475   Informacja o dotacji do kosztów zdjęcia eternitu z zabudowy mieszkalnej i gospodarczej
474   WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI z dnia 25 stycznia 2007 r.
474   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2005
473   Druk nr 14
473   ZARZĄDZENIE NR 08/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2004 r.
472   Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2002
472   Druk nr 8
472   Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/84/06
472   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/06/07
472   UCHWAŁA NR IV/17/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2007 r.
472   ZARZĄDZENIE NR 06/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2004 r.
471   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
471   ZARZĄDZENIE NR 38/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
471   ZARZĄDZENIE NR 21/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
470   ZARZĄDZENIE NR 36/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2004 r.
470   UCHWAŁA NR XVII/108/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 roku.
470   ZARZĄDZENIE NR 03/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004 r.
469   ZARZĄDZENIE NR 32/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2004 r.
469   UCHWAŁA NR XXXI/208/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005 r.
469   ZARZĄDZENIE NR 08/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 czerwca 2005 r.
469   ZARZĄDZENIE NR 09/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 kwietnia 2006 r.
469   ZARZĄDZENIE NR 13/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2007 r.
468   UCHWAŁA Nr XXXVII/243/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
468   ZARZĄDZENIE NR 18/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
468   OBWIESZCZENIE NR RIiGK 7322/5/06-07
467   Oświadczeniemajątkowe Jana Płochockiego na koniec kadencji
467   ZARZĄDZENIE NR 03/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 stycznia 2007 r.
467   ZARZĄDZENIE NR 02A/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2005 r.
466   Oświadczenie majątkowe Jerzego Rogali za rok 2002
466   Druk Nr 17
466   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego
466   UCHWAŁA NR V/22/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
465   ZARZĄDZENIE NR 34/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 13 listopada 2006 r.
465   ZARZĄDZENIE NR 27/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 sierpnia 2004 r.
464   Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwpożarowa i Ekologii
464   Projekt procedury, która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu
464   UCHWAŁA NR XX/147/2004 r. RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
464   ZARZĄDZENIE NR 11/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 lipca 2005 r.
464   Rewitalizacja centrum Stanisławowa
463   Druk nr 19
463   Druk nr 196 Rady Gminy Stanisławów
463   UCHWAŁA NR XX/150/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
463   ZARZĄDZENIE NR 07/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2004 r.
463   ZARZĄDZENIE NR 23/A/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW dnia 19 grudnia 2005 roku
463   ZARZĄDZENIE NR 27 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 września 2006 r.
463   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2002
463   Sprawozdanie z badań wody z z dnia 6 czerwca 2008 r.
462   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/71/06-07
462   Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
462   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
462   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
462   UCHWAŁA NR XX/154/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
462   ZARZĄDZENIE NR 22/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 r.
462   Przetarg na wymianę pokrycia dachowego oraz rynien
461   Projekt uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 o
461   Dane demograficzne na dzień 31 grudnia 2007 r.
460   Druk nr 3
460   UCHWAŁA NR XII/80/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2004 r.
460   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
459   Rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
459   UCHWAłA NR XXXVI/234/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
459   ZARZĄDZENIE NR 41/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2004 r.
459   ZARZĄDZENIE NR 30/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 października 2004 r.
459   UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
459   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
459   ZARZĄDZENIE NR 04/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2004 roku
459   ZARZĄDZENIE NR 01/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004
459   Komisja Budżetu, Planowania i Finansów
459   Oświadczenie Czesławy Kaim z dnia 29.03.08 r. o działalności gospodarczej współmałżonka
458   UCHWAłA NR XXXVI/235/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
458   Oświadczenie majatkowe Piotra Matusika za rok 2003
458   ZARZĄDZENIE NR 37/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 grudnia 2006 r.
457   UCHWAŁA NR XXI/159/04 RADYGMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
457   Oświadczenie majątkowe Marty Rogala za rok 2005
456   UCHWAŁA NR X/75/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2003 r.
456   UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
456   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2004
455   Komisja Gospodarcza
455   Projekt uchwały nr XVII/...../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
455   ZARZĄDZENIE Nr 11/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 maja 2007 r.
454   UCHWAŁA Nr XXX/ 197 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
453   Strona www gminy Stanisławów
453   UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
453   ZARZĄDZENIE NR 06/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 lutego 2007 r.
453   ZARZĄDZENIE NR 15/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r
451   UCHWAŁA NR V/34/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
450   ZARZĄDZENIE NR 34A/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2004 r.
450   Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów
450   UCHWAŁA Nr XXXI/207/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
450   ZARZĄDZENIE NR 02/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 stycznia 2005 r.
450   UCHWAŁA Nr V/27/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
449   Obwieszczenie nr RIiGK 7331/7/07
449   ZARZĄDZENIE NR 25/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r.
449   ZARZĄDZENIE NR 12/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2006 r.
449   Obwieszczenie RIiGK 7331/7/2007
448   UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
448   Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
448   UCHWAŁA NR XXVIII/191/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
448   ZARZĄDZENIE NR 01/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2005 r.
448   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2002
447   Oświadczeniemajątkowe Jacka Michalaka na koniec kadencji
447   UCHWAŁA NR XV/96/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
447   UCHWAŁA NR XXXV/229/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
447   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2003
446   ZARZĄDZENIE NR 30/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 września 2006 r.
446   Druk nr 175
446   ZARZĄDZENIE NR 20/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 LIPCA 2004
445   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2002
445   Ocena jakości wody z wodociągu "Królewiec"
445   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
445   ZARZĄDZENIE Nr 18/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2005 roku
445   Oświadczenie majątkowe Krystyny Piatek za rok 2005
444   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2004
444   UCHWAŁA Nr V/30/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
443   Druk nr 9
443   UCHWAŁA Nr XXXVII/241/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
443   UCHWAŁA NR XIII/86/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
443   UCHWAŁA NR XVII/106/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
443   ZARZĄDZENIE NR 23/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2004r.
442   Druk nr 186 - projekt uchwały
442   Druk nr 197 Rady Gminy Stanisławów
442   Druk nr 195 Rady Gminy Stanisławów
441   Druk nr 6
441   Druk nr 7
441   Oświadcenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2003
441   ZARZĄDZENIE NR 17/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29.09.2005r.
441   UCHWAŁA NR XI/56/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
440   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stanisławowie
440   UCHWAŁA NR XII/78/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2003 r.
440   POSTANOWIENIE Nr 2/06 OŚ7615/3/05-06
440   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
440   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
439   Uchwała Nr 182/ZS/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wa-wie Zespół w Siedlcach
439   Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
439   ZARZĄDZENIE NR 12A/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 maja 2004 r.
439   UCHWAŁA Nr V/20/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
439   ZARZĄDZENIE NR 12/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2007 r.
438   Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2005
438   ZARZĄDZENIE NR 31/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 września 2006 r.
438   IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W STANISŁAWOWIE
438   Projekt UCHWAŁY RADY GMINY STANISŁAWÓW NA SESJĘ W DNIU 4 MARCA 2004 R.
438   Projekt uchwały
438   UCHWAŁA NR XVIII/140/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 r.
438   UCHWAŁA NR XVII/105/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
438   UCHWAŁA NR XXIX/193/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005 r.
438   UCHWAŁA NR XXV/181/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
438   ZARZĄDZENIE NR 20/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
438   Druk Nr 28
438   UCHWAŁA Nr V/28/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
437   Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2005
437   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
437   Druk Nr 30
437   Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna
436   UCHWAŁA NR I/1/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
436   UCHWAŁA NR XII/82/03 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2003 r.
436   Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
436   UCHWAŁA NR XXXV/230/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
435   Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2002
435   Druk nr 16
435   ZARZĄDZENIE NR 38/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2006 r.
435   UCHWAŁA NR XXIII/164/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
435   ZARZĄDZENIE NR 28/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 sierpnia 2004 r.
435   ZARZĄDZENIE NR 13/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2006 r.
435   UCHWAŁA NR V/33/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
435   UCHWAŁA Nr V/24/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
434   Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2004.
434   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
434   UCHWAŁA NR XX/152/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
433   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2005
433   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
433   Druk nr 199 Rady Gminy Stanisławów
433   UCHWAŁA Nr XX/148/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
433   UCHWAŁA NR XXXV/228/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
433   ZARZĄDZENIE NR 09/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 czerwca 2005 r.
433   Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2005
432   Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2003
432   Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2003
432   Druk Nr 18
432   Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
432   UCHWAŁA NR II/8/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2002 r.
432   ZARZĄDZENIE NR 36/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 listopada 2006 r.
432   Projekt uchwały nr .. Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
432   Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
432   UCHWAŁA NR XVIII/141/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 r.
432   UCHWAŁA Nr XXVIII/192/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005r.
432   ZARZĄDZENIE NR 10/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 maja 2004 r.
432   ZARZĄDZENIE NR 04/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 kwietnia 2005 r.
432   ZARZĄDZENIE NR 01 /06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2006 r.
432   ZARZĄDZENIE NR 07/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 lutego 2007 r.
432   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2002
432   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Anny Rak za rok 2005
431   Druk nr 12
431   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2003
431   Druk Nr 15
431   UCHWAŁA Nr V/19/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
431   VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
430   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2002
430   UCHWAŁA NR XXV/180/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
430   ZARZĄDZENIE NR 10/05 WÓJTA GMINY STZNISŁAWÓW z dnia 20.07.2005r.
429   "Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych (+popiół) w systemie workowym z gospodarstw domowyc
429   Druk nr 20
429   Uchwała Nr 395/ZS/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
429   Projekt Uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
429   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Stanisławów
429   UCHWAŁA NR XX/151/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
429   UCHWAŁA NR XXIII/162/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
428   Druk nr 169
428   Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2003
428   Uchwała Nr 92/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
428   Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
427   Przedmiot działania komisji rady gminy
427   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2003
427   Projekt uchwały nr XVII/../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2003
427   UCHWAŁA Nr XXX/204/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
427   ZARZĄDZENIE NR 03/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lutego 2006 r.
426   INFORMATOR EKOLOGICZNY dla: GOSPODARSTW ROLNYCH I POSESJI ZABUDOWANYCH
426   Druk nr 5
426   Druk nr 10
426   Druk nr 11
426   ZARZĄDZENIE NR 37/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
426   UCHWAŁA Nr XXIX/195/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005r.
426   Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2004
425   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
425   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
425   UCHWAŁA NR XVII/102/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
425   UCHWAŁA Nr XXIX/194/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005 r.
424   Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima za rok 2002
424   ZARZĄDZENIE NR 19/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14.07.2004 r.
424   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2004
424   Obwieszczenie RIiGK 7331/34/07
424   Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2005
424   ZARZĄDZENIE NR 5/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 marca 2008 r.
423   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów
423   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
423   Druk nr 174
423   UCHWAŁA NR XXI/157/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
423   ZARZĄDZENIE NR 16/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 czerwca 2004 r.
423   Druk Nr 24
423   Ogłoszenie dla właścicieli nierchomości
422   UCHWAŁA NR XXXVI/236/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
422   Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika na koniec kadencji
422   Druk nr 194 Rady Gminy Stanisławów
422   Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
421   ZARZĄDZENIE NR 39/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
421   UCHWAŁA NR XIII/90/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
421   ZARZĄDZENIE NR 07/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 czerwca 2005 r.
421   UCHWAŁA Nr V/32/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
420   Projekt uchwały Nr XVII/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
420   UCHWAŁA NR XX/156/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
420   ZARZĄDZENIE NR 22/2004 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 LIPCA 2004 r.
420   Druk Nr 33
420   Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
420   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2003
420   Oświadczenie Jacka Michalaka z dnia 06.07.07 o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę
420   Telefony radnych
419   OGŁOSZNIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
419   Druk nr 191 Rady Gminy Stanisławów
419   Komisje Rady
419   Numery telefonów w Urzędzie Gminy Stanisławów
418   UCHWAŁA NR XVIII/138/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 wrzesnia 2004 r.
418   ZARZĄDZENIE NR 06/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia20 kwietnia 2005 r.
418   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek za 2003 r.
418   Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak z dnia 28 września 2006 r.
417   UCHWAŁA NR XIII/89/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
417   Projekt uchwaływ sprawie określenia zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów oraz terminó
417   Druk nr 208
417   ZARZĄDZENIE NR 24/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r.
417   ZARZĄDZENIE NR 05/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
417   Druk Nr 32
417   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2005
417   UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
416   Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2003
416   UCHWAŁA NR I/3/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
416   ZARZĄDZENIE NR 26/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2006 r.
416   POSTANOWIENIE Nr 3/06 OŚ 7615//2/06
416   UCHWAŁA Nr XXX/203/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
415   UCHWAŁA NR I/2/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
415   Projekt Uchwała nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów
415   UCHWAŁA NR XIX/145/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
415   Oświadczenia majątkowe Elżbiety Król za rok 2002
414   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2003.
414   Budżet Gminy Stanisławów na rok 2007 i prognoza długu.
414   Druk nr 192 Rady Gminy Stanisławów
414   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie
414   Wniosek o leczenie odwykowe
413   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2002
413   Druk nr 21
413   UCHWAŁA NR XXXVII/240/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
413   Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006
413   Druk nr 209
413   UCHWAŁA NR XVIII/139/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 R.
413   UCHWAŁA Nr XXX/205/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
413   UCHWAŁA Nr XXX /198 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
413   ZARZĄDZENIE NR 05/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2004 r.
413   ZARZĄDZENIE NR 17/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
412   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro.
412   Bardzo ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych na nieczystości!!
412   UCHWAŁA NR XXXV/231/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
412   UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
412   UCHWAŁA Nr V/29/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
411   ZARZĄDZENIE NR 13/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2004 roku.
411   Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego części Ładzynia
411   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
411   Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004r.
411   UCHWAŁA NR XXV/179/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
410   Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
410   Druk nr 198 Rady Gminy Stanisławów
410   UCHWAŁA NR XIV/93/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
410   UCHWAŁA NR XIX/142/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
410   UCHWAŁA NR XXIII/169/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
410   UCHWAŁA NR XXIII/168/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
410   ZARZĄDZENIE NR 04/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 stycznia 2007 r.
410   UCHWAŁA NR VII/38/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
409   UCHWAŁA NR XIII/85/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
409   UCHWAŁA NR XV/97/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
409   ZARZĄDZENIE NR 17/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 05.07.2004 r.
409   ZARZĄDZENIE NR 05/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2006 r.
409   ZARZĄDZENIE NR 09/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2007 r.
409   Uchwały z 2007 r.
408   Projekt uchwały nr Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
408   Projekt uchwały nr XX/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004.
408   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
408   Druk nr 166
408   UCHWAŁA NR XXIII/161/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
408   ZARZĄDZENIE NR 25/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 sierpnia 2004 r.
407   Oświadczenie majątkowe Jana Płochockiego za rok 2005
407   Informacja o wykonania budżetu Gminy Stanisławów
407   Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
407   Projekt uchwały Nr XX/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r.
407   UCHWAŁA Nr XIII/87/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
407   ZARZĄDZENIE NR 18/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lipca 2004r.
407   ZARZĄDZENIE NR 25/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 września 2006 r.
406   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii energetycznej
406   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
406   UCHWAŁA NR XX/155/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
406   UCHWAŁA NR XVII/103/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
406   UCHWAŁA NR XXVI/184/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
405   Dyplom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
405   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
405   UCHWAŁA NR XIV/92/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
405   UCHWAŁA NR XVI/100/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 czerwca 2004 r.
405   UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
405   UCHWAŁA Nr XXX/196 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
405   ZARZĄDZENIE NR 12/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 maja 2004 r
405   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Anny Rak za rok 2004
405   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2005
405   UCHWAŁA NR VI/35/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r.
405   Oświadczenie majątkowe Hanny Pietrzyk za rok 2005
404   Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2005
404   Ogłoszenie przetargu na konserwację oświetlenia drogowego na terenie
404   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
404   UCHWAŁA NR XVII/107/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
404   UCHWAŁA NR XXV/174/05 z dnia 30 marca 2005 r.
403   Informacja o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
403   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2003
403   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2002
403   Uchwała Nr 184/ZS/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w W-wie Zespół w Siedlcach
403   Przetarg na remont Gminnego Ośrodka Kultury
403   Druk nr 173
403   ZARZĄDZENIE NR 10/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08.05.2006r.
403   Druk Nr 22
403   UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
403   UCHWAŁA NR VIII/39/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 lipca 2007 r.
403   Wykaz Radnych
402   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia ...... 2004 r.
402   ZARZĄDZENIE NR 15/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 czerwca 2004 r.
402   ZARZĄDZENIE NR 19/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
402   Druk Nr 25
402   UCHWAŁA Nr V/31/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
402   UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005 r.
402   Oświadczenie majątkowe Ireny Mroczek za rok 2002
402   Gimnazjum w Stanisławowie
401   WYNIK PRZETARGU NA WYKONANIE REMONTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STANISŁAWOWIE
401   UCHWAŁA NR XV/99/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2005 r.
401   UCHWAŁA Nr XXX/ 199 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
401   Druk Nr 40 Rady Gminy Stanisławów
401   Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie
400   Druk nr 190 Rady Gminy Stanisławów
400   UCHWAŁA Nr XIV/91/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 roku.
399   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2003
399   przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na wykonanie geodezyjnego projektu podziału
399   Projekt uchwały nr XX/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r.
399   UCHWAŁA NR XXV/178/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
399   Oświadczenie majątkowe Hanny Pietrzyk za rok 2004
399   Uchwała Nr 93/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
398   Wynik przetargu na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu
398   Rozstrzygnięcie przetargu na konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
398   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2003
398   OBWIESZCZENIE RIiGK 7331/1/2007
398   UCHWAŁA NR XVI/101/04 RADY GMINY STANISLAWÓW z dnia 1 czerwca 2004 r.
398   UCHWAŁA NR XIX/143/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
398   Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2002
397   Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima
397   Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej
397   Druk nr 167
397   UCHWAŁA NR XXI/158/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
397   UCHWAŁA NR XXVI/185/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnian 2005 r.
397   UCHWAŁA NR XXIII/170/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
397   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2005
396   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca
396   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004
396   Projekt uchwały Nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
396   UCHWAŁA NR XIX/144/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
396   UCHWAŁA NR XIII/171/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2004 r.
396   Druk Nr 26
395   UCHWAŁA NR XIV/94/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
395   Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami
395   UCHWAŁA NR XXVI/187/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
395   UCHWAŁA NR XXV/175/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
395   ZARZĄDZENIE NR 34/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2004 roku
395   ZARZĄDZENIE NR 19/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 października 2005 r.
395   Druk Nr 31
395   Ogłoszenie o wyniku przetargu na projekt budowlano-wykonawczy drogi gminnej w Wólce Pieczącej
395   Oświadczenie majątkowe Ireny Mroczek za rok 2003
395   Obwieszczenie RIiGK 7331/41/07
395   UCHWAŁA NR XI/54/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
394   Informacja w sprawie dzierżawy budynków ośrodków zdrowia
394   Druk nr 4
394   Oświadczenie majątkowe Stanisława Słowika za rok 2004.
394   UCHWAŁA NR XX/146/04 r. RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
394   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek za rok 2002
393   Projekt Uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
393   UCHWAŁA Nr XXVIII/189/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
393   UCHWAŁA Nr XXIV/173/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2005 r.
393   ZARZĄDZENIE Nr 16/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
393   UCHWAŁA NR VIII/42/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 lipca 2007 r.
393   Oświadczenie Wandy Zdanowicz z dnia 26.09.07 r. o działalności gospodarczej małżonka
392   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pt.
392   UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
392   ZAWIADOMIENIE NR OŚ7615/2/06
392   UCHWAŁA NR XXIII/167/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
392   UCHWAŁA NR XXIII/166/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
391   Konsultacje społeczne
391   UCHWAŁA NR XXV/176/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
391   ZARZĄDZENIE NR 21/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lipca 2004 r.
391   Druk Nr 34
391   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006
391   Realizacja dochodów budżetowych i wykorzystanie dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzki
391   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
390   Sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Ładzyń
390   Projekt uchwały
390   UCHWAŁA Nr XIII/88/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
390   UCHWAŁA NR XXIII/165/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
390   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek za rok 2005
389   Druk nr 2
388   Druk nr 1
388   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani
388   Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
388   UCHWAŁA Nr II/10/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
388   Projekt uchwały nr XVII/..../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
388   Oświadczenie majątkowe Krystyny Piątek za rok 2004
387   Projekt uchwały na XII sesję Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2003 r.
387   Projekt uchwały nr XVII/.../04 z dnia 30 lipca 2004 r.
387   Druk nr 210
386   Obwieszczenie Wójta gminy Stanisławów Nr RIiGK 7331/56/06
386   Projekt uchwały na XIII sesję Rady Gminy Stanisławów w dniu 4 marca 2004 r.
386   ZARZĄDZENIE NR 23/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 r.
386   Druk Nr 35
386   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2004
386   Oświadczenie majątkowe Ireny Mroczek za rok 2005
386   Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
385   UCHWAŁA NR XIV/95/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
385   ZARZĄDZENIE NR 09/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 marca 2004 r.
385   Druk Nr 36
384   Dopłaty obszarowe 2005 - informacja dla rolników
384   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
384   Druk Nr 37
384   UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
383   UCHWAŁA NR XXIV/172/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2005 r.
383   Oświadczenie majątkowe Janiny Gańko za rok 2004
382   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka za rok 2004
382   UCHWAŁA NR XX/149/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
382   Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2004
382   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2002
382   ZARZĄDZENIE Nr 14/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
382   UCHWAŁA Nr XXIII/128/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
380   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
380   UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
380   UCHWAŁA Nr XXVII/188/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 maja 2005r.
380   ZARZĄDZENIE NR 05/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 stycznia 2007 r.
380   Oświadczenie majątkowe Marty Rogala za rok 2004
380   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
379   Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2003
379   Druk nr 168
379   UCHWAŁA NR XXVI/186/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
378   Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płynnych
377   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO
377   Projekt uchwały nr ... Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2004 roku
377   UCHWAŁA NR XXII/160/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2005 r.
376   Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Sokóle
376   Wynik przetargu na
375   DRUK Nr 51
374   Oświadczenie Jana Lesia z dnia 27.02.03 r. o działalności gospodarczej małżonka
374   UCHWAŁA NR XXV/177/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
374   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej za rok 2003.
374   Druk Nr 42
373   OGŁOSZENIE O WYNIKU ORZETARGU NIEOGRANICZONEGO na budowę linii nn oświetlenia ulicznego
373   Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Pustelniku
372   UCHWAŁA NR XXV/183/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
372   UCHWAŁA NR XXV/182/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
372   Oświadczenie majątkowe Ireny Mroczek za rok 2004
372   ZARZĄDZENIE Nr 15/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
372   Druk Nr 44
371   Ogłoszenie o planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna
371   Prezetarg na modernizację drogi gminnej w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów
371   UCHWAŁA NR VII/37/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
370   Wanda Chotomska w Stanisławowie
370   Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Sokóle z dnia 10.03.06
370   Handel bydłem na targowisku w Stanisławowie zawieszony do odwołania
370   UCHWAŁA NR XXXVII/264/02 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2002 r.
369   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu zobowiązanych do ich złożenia
369   DRUK Nr 50
369   I MISTRZOSTWA EUROPY KARATE TSUNAMI CHAMPIONI KARATE
368   Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
368   Projekt uchwały nr XVII/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2004 r.
368   Zestawienie wniosków do budżetu gminy na 2008r.
368   UCHWAŁA NR XII/66/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
368   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
368   ZARZĄDZENIE NR 01/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 stycznia 2007 r.
367   Ferie zimowe 2006 r. w gminie Stanisławów
367   Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2004.
367   Oświadczenia majątkowe wójta
367   Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie
366   Centralny rejestr decyzji i postanowień Wójta Gminy Stanisławów
366   ZARZĄDZENIE NR 24/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10.09.2007 r.
366   DRUK Nr 48
365   Podziękowanie Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
365   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowóz żwiru i żużla paleniskowego
363   Przetarg na budowę linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łęka i Pustelnik
363   Projekt Uchwały na XIII sesję Rady Gminy Stanisławów w dniu 4 marca 2004 r.
363   Druk Nr 29
363   Druk nr 39 Rady Gminy Stanisławów
363   Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy
362   Oświadczenia majątkowe zastępcy wójta
361   ZARZĄDZENIE NR 10/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2007 r.
361   Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2005.
361   Oświadczenia majątkowe radnych
360   Projekt budżetu gminy Stanisławów na rok 2005.
360   UCHWAŁA NR VIII/41/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 lipca 2007 r.
360   Uchwała Nr 263/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlca
359   Druk nr 189
359   Sprawozdanie z badań wody Nr OL/LWG. 6002-3285-3288/06
359   Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2003
359   UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
359   UCHWAŁA NR XI/59/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
358   Protokół z XXXII sesji Rady Gminy
358   Obwieszczenie RIiGK 7331/71/07
358   Obwieszczenie RIiGK 7331/74/07
358   Druk Nr 74
357   Wybory samorządowe 2006
357   Nowa zmiana!! Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
357   Program Ochrony Środowiska dla GMINY STANISŁAWÓW
357   Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
357   UCHWAŁA NR XIII/71/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
356   VI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W STANISŁAWOWIE - KW 34779
356   Sprostowanie do artykułu pt. „Inwest-kontrasty” w tygodniku „Co słychać”
356   Budynek GOK przed remontem
355   INFORMACJA dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Stanisławów.
355   Druk nr
354   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
354   ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2006 r.
353   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2003
353   Zespół Szkolny w Ładzyniu
352   OCENA JAKOŚCI WODY z dnia 28.12.2005r
352   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stanisławowie
352   Ogłoszenie: Wójt gminy wydzierżawi budynki dwóch ośrodków zdrowia
352   ZARZĄDZENIE NR 26/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 października 2007 r.
352   Informacja o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy
352   UCHWAŁA NR XIII/73/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
351   XXXVII Sesja Rady Gminy Stanisławów
351   Ogłoszenie o przetargu nieogranizonym na wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
350   Centrum Informacji o Środowisku
350   Przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
350   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 2 stycznia 2007 r.
350   Druk Nr 23
350   UCHWAŁA NR XI/61/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
349   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia tel
349   Oświadczenia majątkowe sekretarza gminy
348   Praca obwodowych komisji wyborczych w gminie Stanisławów w dniu 23.10.05
348   Ogłoszenie XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów
348   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
348   Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na remont Gminnego Ośrodka Kultury
348   „Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych w systemie workowym
348   Zakaz używania wody z wodociągu publicznego do podlewania
348   Druk Nr 41 Rady Gminy Stanisławów
348   Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy
348   Projekt budżetu Gminy Stanisławów na rok 2008
347   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2002
346   Projekt uchwały nr XIX/.../04 Rady Gminy Stanisławów z dnia ....
346   DRUK Nr 47
346   DRUK Nr 49
346   UCHWAŁA NR XIII/75/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
345   Regulamin dożynkowego biegu ulicznego
345   Ogłoszenie XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 maja 2005 r. o godz. 14.00
345   Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 1 stycznia 2007 r.
345   Zespół Szkolny w Stanisławowie
345   Projekt programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
344   Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację drogi w m. Zalesie
344   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu
344   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2004
344   Kredyty preferencyjne na zadania ekologiczne
344   Odroczenie terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej
343   Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach :Choiny
343   ZARZĄDZENIE NR 23/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 06 września 2007 roku
343   Druk Nr 70
342   Oświadczenie Janusza Wieczorka z dnia 18.02.03 r. o działalności gospodarczej małżonka
342   Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku
342   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
341   WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU
341   Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 1 stycznia 2005 r.
341   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2004
341   ZARZĄDZENIE NR 14/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2006 r.
341   Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy
340   Druk Nr 43
340   UCHWAŁA NR XI/58/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
339   Oświadczenie Mirosławy Rek z dnia 25.02.03 r. o działalności gospodarczej małżonka
339   Sesja inauguracyjna Rady Gminy Stanisławów
339   Wizyta uczniów ze Lwowa w Stanisławowie
338   Oświadczenie Lidii Marczak z dnia 25.11.04 r. o działalności gospodarczej małżonka
338   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2003
338   Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
337   III sesja Rady Gminy Stanisławów
337   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak za rok 2003
337   Obwieszczenie nr OŚ 7610/1/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2008 r.
336   Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
335   Sprawozdzanie z wykonania budżetu gminy w roku 2005
335   UCHWAŁA NR VIII/40/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 lipca 2007 r.
335   UCHWAŁA NR XI/60/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
335   UCHWAŁA Nr XII/68/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
335   Druk Nr 67
334   Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej sali sportowej
334   Wykaz nieruchomości w gminie Stanisławów przeznaczonych pod najem
333   ZARZĄDZENIE Nr 16/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2005 r.
333   UCHWAŁA Nr X/53/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
333   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
332   Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Pustelnika
331   Oświadczenie Czesławy Kaim z dnia 30.03.07 r. o działalności gospodarczej współmałżonka
331   Zarządzenie nr 22/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
331   ZARZĄDZENIE NR 25/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2007 r.
331   UCHWAŁA NR XIII/72/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
331   Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubomin gm. Stanisławów
331   Remont GOK
330   DRUK Nr 45
330   UCHWAŁA Nr IX/48/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
329   Zawiadomienie OŚ 7615/6/06
329   Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na
329   ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
329   UCHWAŁA Nr IX/46/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
329   ZARZĄDZENIE Nr 29/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 listopada 2007 roku.
329   Informacja RIiGK - 5541/18/08
329   Zameldowania w lokalach prywatnych
328   Równać szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy
328   Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
328   Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2007 r.
328   Druk Nr 84
328   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
327   Składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów do 15 września 2006r.
327   Wymiana centrali telefonicznej w urzędzie
327   XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
327   Rozstrzygnięcie Konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Stanisławów.
327   Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy dotyczące budżetu i finansów
327   Zarządzenie nr 20/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
327   DRUK Nr 60
327   UCHWAŁA Nr XII/67/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
327   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,
326   Ogłoszenie XXX sesji Rady Gminy Stanisławów
326   Program Ochrony Środowiska dla GMINY STANISŁAWÓW - projekt
326   Zebranie mieszkańców gminy w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej i gazyfikacji
326   Zajęcia sportowo-rekreacyjne w gminie Stanisławów dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
325   ZARZĄDZENIE NR 15/05 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2005r.
325   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
324   Rejestr kontroli wewnętrznych
324   XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
324   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 24.04.07 r. (dodatkowe)
324   Druk Nr 69
323   Wyniki konsultacji w sprawie obwodnicy Stanisławowa przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2005 r.
323   Oświadczenie Elżbiety Król z dnia 25.11.04 r. o działalności gospodarczej małżonka
322   Godziny pracy komisji wyborczych w dniu 09.10.05 r.
322   Ogłoszenie XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów
321   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 19.04.07 r. (dodatkowe)
321   Zarządzenie nr 18/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
320   XXXII Sesja Rady Gminy Stanisławów
320   Obwieszczenie RIiGK 7331/68/07
320   UCHWAŁA Nr XII/63/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
320   UCHWAŁA NR XIII/74/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
320   Informacja o danych osobowych
319   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
319   REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW projekt
319   KONSULTACJE W SPRAWIE KOMISARIATU POLICJI GOK 23.04.06 G. 13.15
319   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
319   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia do 60.000 euro
319   Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
319   Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg
319   UCHWAŁA Nr X/51/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
318   Zarządzenie nr 19/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
318   Obwieszczenie RIiGK 7331/69/07
318   DRUK Nr 52
318   UCHWAŁA Nr XV/82/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 kwietnia 2008 r.
317   XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
317   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
317   UCHWAŁA Nr XXVIII/192/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005r.
317   VI Sesja Rady Gminy Stanisławów
317   Turniej sportowy połączony z propagowaniem haseł ekologicznych
317   Projekt budżetu na rok 2007
317   Wykonanie samochodu pożarniczego typ GBA - 2,5/16
317   Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
317   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
316   II sesja Rady Gminy Stanisławów
316   IV EDYCJA NAGRÓD POWIATU MIŃSKIEGO „LAURA 2005
316   Budżet na rok 2005 uchwalony przez Radę Gminy Stanisławów w dniu 21 lutego 2005 r.
315   Protokół kontroli Urzędu Gminy Stanisławów przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2005 r.
315   POSTANOWIENIE Nr 13/06
315   Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
315   Informacja w sprawie
315   Ważne informacje dla rolników
315   ZARZĄDZENIE NR 27/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2007 r.
315   UCHWAŁA NR XI/55/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
315   UCHWAŁA NR XI/62/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
315   UCHWAŁA NR XIV/81/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
315   Druk Nr 86
314   UCHWAŁA NR XXV/177/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
314   UCHWAŁA Nr V/24/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
314   Druk Nr 73
314   Przetarg na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i wymiany częściowej pasa podrynnowego oraz rynien
314   Obowiązkowe ubezpieczenia rolników
313   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 r
313   Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/96/07
313   Rada Gminy Stanisławów
313   Obwieszczenie RIiGK 7331a/1/08
312   Dyplom dla UPLKS Stanisławów I
312   Uwaga! Zmienił się wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
312   ZARZĄDZENIE NR 28/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 października 2007 r.
312   Obwieszczenie RIiGK 7331/72/07
312   Druk Nr 79
312   UCHWAŁA Nr XVI/90/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
312   Budowa oczyszczalni i kanalizacji
312   Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Pustelniku
311   Ważne ogłoszenie!
311   UCHWAŁA Nr X/52/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
310   Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół
310   UCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
309   UCHWAŁA NR XI/57/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
309   UCHWAŁA NR XIV/78/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
308   Projektory kinowe na sprzedaż
308   Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
308   Projekt rewitalizacji centrum Stanisławowa
308   OBWIESZCZENIE NR RIiGK 7331/85/07
308   ZARZĄDZENIE Nr 35/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 grudnia 2007 roku.
308   Druk Nr 75
308   UCHWAŁA Nr XVI/84/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
307   Ewidencja Ludności
307   Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
307   Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
307   UCHWAŁA NR IV/18/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2007 r.
307   UCHWAŁA Nr IX/44/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
307   Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
307   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz z dnia 26.09.07 r.
306   Rejestr instytucji kultury
306   DRUK Nr 46
306   DRUK Nr 59
305   Oświadczenie Małgorzaty Rak z dnia 28.02.03 r. o działalności gospodarczej małżonka
305   UCHWAŁA Nr XXXII/211/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006 roku
305   UCHWAŁA Nr IX/49/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
305   Druk Nr 82
305   Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
304   Czasowy zakaz sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych
304   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r.
304   UCHWAŁA Nr X/50/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
304   DRUK Nr 57
304   DRUK Nr 58
304   Przebudowa boiska szkolnego w Stanisławowie
304   UCHWAŁA NR XXI/112/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
303   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
303   Druk Nr 72
303   Informacja w sprawie umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych.
302   UCHWAŁA Nr XII/64/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
302   Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2003 rok
302   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa III
301   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 09.10.2005
301   Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2004 r.
301   Rozstrzygnięcie przetargu:
301   Druk Nr 78
301   UCHWAŁA NR XIV/77/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
300   Informacja o stanie mienia komunalnego na 1.01.05
300   DRUK Nr 56
300   Druk Nr 76
300   Druk Nr 85
299   Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2005 rok.
299   Stan zadłużenia Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2004 r. i plan na 2005 r.
299   Obwieszczenie RIiGK 7331/70/07
299   UCHWAŁA Nr IX/45/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
299   UCHWAŁA Nr XVI/88/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
299   UCHWAŁA NR XVIII/93/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
298   Składy Komisji Wyborczych
298   ZAWIADOMIENIE
298   Zameldowania w lokalach służbowych
297   Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w gminie Stanisławów
297   UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
297   Przetarg na wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Pustelniku (RIiGK 7111/7/07)
296   Rejestr kontrololi zewnętrznych
296   UCHWAŁA Nr IX/47/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
295   Druk nr 80
294   Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Sokóle z dnia 4.10.2005 r.
294   Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę wodociągu dla wsi wgm. Stanisławów
294   Przetarg na wymianę okien w szkole podstawowej w Pustelniku
294   Skład Komisji
294   Oświadczenie majątkowe z dnia 8 kwietnia 2008 r.
293   UCHWAŁA NR XVII/92/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 maja 2008 r.
292   Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu nieograniczonego
292   Zastępca wójta gminy
292   UCHWAŁA NR XIV/80/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
292   Druk Nr 81
292   UCHWAŁA Nr XVI/91/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
292   Uchwała Nr 119/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcac
292   Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych (+ popiół) oraz odpadów niebezpiecznych
291   Gminne Igrzyska Sportowe w Ładzyniu
291   UCHWAŁA Nr IX/43/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
291   Układ Wykonawczy budżetu na rok 2008
291   Druk Nr 77
291   Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów w sprawie skarg i wniosków
291   Uznawanie poborowego oraz żołnierza odbywającego służbę wojskową
291   Sprawy obywatelskie
290   Druk Nr 68
290   UCHWAŁA NR XIV/79/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 marca 2008 r.
289   IV sesja Rady Gminy Stanisławów
289   Uchwała Nr 120/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcac
288   ZARZĄDZENIE NR 14/05 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2005r.
287   UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
287   UCHWAŁA NR XIII/69/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
287   Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
286   Projekty uchwał podatkowych
286   DRUK Nr 54
286   Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Prądzewo-Kopaczewo
285   I Turniej Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Stanisławów
285   JAK SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY
285   Nie będzie wody w dniu 18.04.07r. w godz. 9.00 - 12.00
285   ZARZĄDZENIE Nr 35/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 grudnia 2007 roku.
285   Punkt przyjęć dzielnicowych
284   Ogłoszenie XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów
284   UCHWAŁA Nr XVI/89/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
284   UCHWAŁA NR XVIII/97/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
283   Rejestr uchwał Rady Gminy Stanisławów
283   UCHWAŁA NR XXV/182/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
283   Wykaz firm uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych
283   ZARZĄDZENIE Nr 31/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2007 r.
283   Druk Nr 71
282   ZARZĄDZENIE NR 32/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2007 r.
280   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji obwodnicy południowej
280   Godziny pracy Komisji Wyborczych
280   Ewidencja działalności gospodarczej
280   Uchwała w sprawie opłaty targowej
280   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
280   Budżet gminy na rok 2008 i prognoza długu
280   Zostań instruktorem fitness!
279   UCHWAŁA Nr XVI/83/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
278   Informacja o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
278   DRUK Nr 55
278   UCHWAŁA NR XI/61/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
278   Oświadczenie Mirosławy Rek z dnia 28.02.03 r. o działalności gospodarczej małżonka
278   UCHWAŁA NR XVIII/98/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
277   UCHWAŁA NR XI/54/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
277   IX sesja Rady Gminy Stanisławów
277   XX sesja Rady Gminy Stanisławów
276   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 28 kwietnia 2006 r.
276   Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę sieci wodociągowej
276   UCHWAŁA Nr XVI/85/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
276   Rejestry, ewidencje, archiwa
275   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
274   UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
274   Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
273   Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Stanisławów
273   DRUK Nr 53
273   Odpis aktu stanu cywilnego
273   UCHWAŁA NR XVIII/95/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
273   Oświadczenie Stanisława Marszała o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dn 7.12.06
272   UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
272   Godziny pracy Urzędu Gminy Stanisławów
272   Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
272   UCHWAŁA Nr XVI/86/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
271   Dożynki 2007
270   UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
270   Numery rachunków bankowych, NIP, REGON
270   Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
269   Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu
268   Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 grudnia 2007 roku
268   ZARZĄDZENIE NR 22/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 listopada 2008 r.
267   Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych
266   Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/97/07
266   Abolicja podatkowa
266   Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak z dnia 20 kwietnia 2007 r.
265   STATUT GMINY STANISŁAWÓW
265   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
264   XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
264   I inauguracyjna sesja Rady Gminy Stanisławów
264   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa II
263   UCHWAŁA Nr XVI/87/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
263   Wydanie dowodu osobistego
262   UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
262   Szkoła Podstawowa w Rządzy
262   UCHWAŁA Nr XII/67/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
262   ZARZĄDZENIE NR 08/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 kwietnia 2006
261   Druk Nr 89 Rady Gminy Stanisławów
260   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
259   Wstrzymanie dostawy wody do Borku Czarnińskiego
259   Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży
258   Druk Nr 83
257   Przetarg na sprzedaż działek
256   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z prz
256   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
256   Apel zastępcy burmistrza Nasielska
256   Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
255   Obwieszczenie Nr AB. 15-7351-38/2008 Starosty Mińskiego
254   Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
254   PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Stanisławów przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2008 r.
253   Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 50
252   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
252   UCHWAŁA NR VII/37/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007
252   UCHWAŁA NR XVIII/94/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
251   Bezpłatne szkolenie dla rolników, członków ich rodzin i robotników rolnych ,
251   VI Sesja Rady Gminy Stanisławów
251   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi
250   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
250   Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007
250   "Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych (+popiół) oraz odpadów niebezpiecznych
250   Informacja
250   Oświadczenie majątkowe Wojciecha Witczaka z dnia 7 kwietnia 2007 r.
250   Oświadczenie majątkowe Anny Marii Jackiewicz z dnia 19 grudnia 2006 r.
250   Przetarg na sprzedaż działek
249   Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalny
249   ZARZĄDZENIE NR 15/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2008 roku
249   Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/9/08
248   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w miejscowości Pustelnik
248   Oświadczenie Krzysztofa Krawczyka o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z 30.11.06
247   ZARZĄDZENIE NR 2/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 lutego 2008 r.
247   Druk Nr 114
246   Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych
246   Wykaz firm uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych
246   Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
245   UCHWAŁA NR XXI/107/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
245   Oświadczenie Lecha Araszkiewicza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dn. 4.12.0
244   Rejestr skarg i wniosków
244   UCHWAŁA NR XVIII/96/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r.
244   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
244   XI sesja Rady Gminy Stanisławów
244   Oświadczenie Agnieszki Wieczorek z dnia 25 kwietnia 2007 r.
244   Oświadczenie Wandy Zdanowicz z dnia 23 kwietnia 2007 r.
244   XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
243   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
243   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 28.09.07 r. o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka
243   Ustalenie warunków zabudowy
241   XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
241   ZARZĄDZENIE NR 9/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2008 r.
241   Protokół kontroli archiwum zakładowego nr 57/2008
241   Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
241   Obwieszczenie Wójta Gminy Strachówka
240   Zawiadomienie o złożeniu wniosku
240   Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów
240   Meldowanie cudzoziemców
240   Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
240   Programy zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia
240   ZARZĄDZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2008 roku
240   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa I
239   Oświadczenie majątkowe Czesława mazka z dnia 29 kwietnia 2008 r.
238   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2004.
238   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
238   UCHWAŁA NR V/33/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
238   Punkt apteczny w Stanisławowie
238   Informacje dla mieszkańców o sieci bezprzewodowej WiFi
237   UCHWAŁA NR XX/101/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 r.
236   UCHWAŁA NR XI/59/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
236   UCHWAŁA NR XX/105/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 r.
236   XVI sesja Rady Gminy Stanisławów
236   Oświadczenie majątkowe Czesława Władysława Mazka za rok 2004
236   Podpisywanie umów na podłączenie do kanalizacji
236   Projekt programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
236   ZARZĄDZENIE NR 1/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2008 r.
236   ZARZĄDZENIE NR 4/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 marca 2008 r.
236   ZARZĄDZENIE NR 23/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 listopada 2008 r.
236   Protokół kontroli archiwum zakładowego nr 56/2008
236   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
235   UCHWAŁA NR XI/56/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
235   Skarbnik gminy
234   Strategia rozwoju gminy Stanisławów
234   UCHWAŁA NR XXI/111/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
233   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy po zmianach w dniu 9 marca 2006 r.
233   UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
233   UCHWAŁA NR XI/58/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
233   UCHWAŁA NR XIX/99/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2008 r.
233   ZARZĄDZENIE NR 22/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 listopada 2005 r.
233   UCHWAŁA NR XXI/114/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
232   IV sesja Rady Gminy Stanisławów
232   Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej - Kupidury z dnia 29 kwietnia 2008 r.
232   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki z dnia 24 kwietnia 2008 r.
231   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
231   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
231   Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w GOPS w Stanisławowie
230   UCHWAŁA NR XIX/100/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2008 r.
230   Zostań instruktorem fitness!
229   II sesja Rady Gminy Stanisławów
229   III sesja Rady Gminy Stanisławów
229   XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
228   Zawiadomienie o wniosku wójta o wydanie decyzji o środowiskowych
228   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
228   Sporządzenie aktu zgonu
228   RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW
228   UCHWAŁA NR XX/104/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 r.
228   VII sesja Rady Gminy Stanisławów
228   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim z dnia 29 kwietnia 2008 r.
228   Oświadczenie majątkowe Wojciecha Zygmunta Witczaka za rok 2005
227   Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka z dnia 30 listopada 2006 r.
227   Druk nr 95
226   ZARZĄDZENIE NR 02/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2007 r.
225   ZARZĄDZENIE NR 16/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2008 roku
225   Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r.
225   UCHWAŁA NR XXI/108/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
225   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
225   ZARZĄDZENIE NR 6/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 kwietnia 2008 roku
224   ZARZĄDZENIE NR 23/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 06 września 2007 roku
224   UCHWAŁA w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego w Pustelniku, ul. Szkolna 16
223   Archeologiczne Zdjęcie Polski - terenowe prace ewidencyjne w gminie Stanisławów
223   UCHWAŁA NR VII/38/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
223   Druk nr 96
223   XXXIII SESJA RADY GMINY STANISŁAWÓW
223   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha z dnia 25 kwietnia 2008 r.
222   ZARZĄDZENIE NR 13/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 sierpnia 2005 roku
222   UCHWAŁA NR XX/102/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 r.
222   Oświadczenie majątkowe z dnia 6 grudnia 2006 r. na początek kadencji
222   Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą
221   UCHWAŁA NR XI/60/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
221   Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka z dnia 17 kwietnia 2008 r.
221   ZARZĄDZENIE NR 17/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2008 roku
221   Druk Nr 102
221   UCHWAŁA NR XXI/110/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
221   Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
220   Projekt uchwały
220   III Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
220   Sołectwo Retków
220   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha z dnia 17 grudnia 2006 r.
220   UCHWAŁA NR XXII/123/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
220   Obwieszczenia i decyzje w sprawie rozbudowyi drogi krajowej nr 50
219   Druk nr 95
219   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza z dnia 28 kwietnia 2008 r.
219   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika z dnia 23 kwietnia 2008 r.
219   Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy w Stanisławowie"
219   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej
218   Podatki na rok 2005
218   Sprawozdanie z wykonania budżetu w i półroczu 2007 r.
218   Zmiana czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim
218   X sesja Rady Gminy Stanisławów
218   XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
217   UCHWAŁA Nr V/32/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
217   Rejestr zaświadczeń o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa
217   Obwieszczenie RIiGK 7331a/2/08
217   XII sesja Rady Gminy Stanisławów
217   ZARZĄDZENIE NR 24/2008 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 listopada 2008 r.
217   Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
216   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 24 kwietnia 2007 r.
215   Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Stanisławów
215   Uchwała nr XXX/200/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 listopada 2005 r.
215   XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
215   XVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
215   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2004
214   Procedura uchwalania budżetu gminy Stanisławów
214   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak z dnia 27 kwietnia 2007 r.
214   Druk nr 110
214   ZARZĄDZENIE NR 3/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 marca 2008 r.
213   UCHWAŁA NR VIII/42/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 lipca 2007 r.
213   Wójt gminy
213   Stypendia szkolne
213   Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm z dnia 24 kwietnia 2007 r.
213   Obwieszczenie RIiGK 7331a/3/08
213   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia z dnia 31 sierpnia 2007 r.
212   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 ro
212   ZARZĄDZENIE NR 10/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 lipca 2008 r.
212   Podatek od środków transportowych
211   Plan pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
211   Druk nr 96
211   Uczniowsko - Parafialno - Ludowy Klub Sportowy STANISŁAWÓW
211   UCHWAŁA NR XX/103/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 r.
211   XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
211   Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm z dnia 4 grudnia 2006 r.
211   Oświadczenie majątkowe Czesława Władysława Mazka za rok 2005
210   Druk Nr 99
210   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
209   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza z dnia 4 kwietnia 2008 r.
209   Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dotyczące szkół i nauczycieli
209   UCHWAŁA NR XXII/122/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
209   Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w gimnazjum w Stanisławowie 24.09.08
208   Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Psychospołecznymi w Stanisławowie
208   Wyrażenie zgody i wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
208   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak z dnia 25 kwietnia 2007 r.
208   UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
208   Oświadczenie Andrzeja Kowalczyka o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dn 8.11.06
207   UCHWAŁA Nr X/51/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
207   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
207   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek z dnia 28.09.07 r.
207   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia z dnia 5 września 2007 r.
207   Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król z dnia 24 kwietnia 2007 r.
207   Oświadczenie majątkowe Wojciecha Zygmunta Witczaka za rok 2004
206   XXXI Sesja Rady Gminy Stanisławów
206   UCHWAŁA w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
206   Uchwała Nr 344/S/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izbby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlca
206   Oświadczenie Bogdana Ryszawy z dnia 11.12.06 r. o działalności gospodarczej małżonki
205   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
205   Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów
205   XVII sesja Rady Gminy Stanisławów
205   XXXII Sesja Rady Gminy Stanisławów
205   Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka z dnia 24 kwietnia 2007 r.
205   OIświadczenie majątkowe Adama Michalskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r.
205   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia z dnia 17 kwietnia 2007 r.
205   Druk Nr 109
205   ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 października 2008 r.
204   Bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy
204   Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
204   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha z dnia 30 kwietnia 2007 r
204   Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka z dnia 27 kwietnia 2007 r.
204   ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24.10.2008 r.
204   UCHWAŁA NR XXI/109/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
204   UCHWAŁA NR XXI/118/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
204   Druk Nr 117
204   XXII sesja Rady Gminy Stanisławów
203   Oświadczenie Ireny Mroczek z dnia 26 kwietnia 2007 r.
203   UCHWAŁA NR XXI/106/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
203   Informacje o azbeście
203   UCHWAŁA Nr XXIII/125/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
202   ZARZĄDZENIE NR 16/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2005 r.
202   Zajęcia sportowo-rekreacyjne w gminie Stanisławów dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
202   XV sesja Rady Gminy Stanisławów
202   Oświadczenie majątkowe Stanisława Piotra Marszała z dnia 25 kwietnia 2007 r.
202   Oświadczenie majątkowe Jana Lesia z dnia 16 kwietnia 2008 r.
202   UCHWAŁA NR XXI/113/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
202   UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
202   ZARZĄDZENIE NR 14/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 roku
202   Druk Nr 116
202   UCHWAŁA NR XXII/120/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
202   Oświadczenie Marka Kaima o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dnia 4.12.06
201   UCHWAŁA NR XVIII/98/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
201   Sołectwo Wólka Czarnińska
201   Zmiana czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim
201   Oświadczenie majątkowe Adama Michalskiego z dnia 20 grudnia 2006 r.
201   UCHWAŁA Nr XXIII/126/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
201   Protokół kontroli SZOW 22-23 września 2008 r.
201   Oświadczenie Zenona Sienkiewicza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dn 30.11.0
200   Wybory parlamentarne 2007
200   Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 200
200   ZARZĄDZENIE NR 8/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2008 r.
200   Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
200   UCHWAŁA NR XXII/124/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
200   Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
199   STATUT GMINY STANISŁAWÓW
199   XXXV SESJA RADY GMINY STANISŁAWÓW
199   ZARZĄDZENIE NR 8/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2008 r.
198   Budżet na rok 2006
198   ZARZĄDZENIE NR 12/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 lipca 2005 r.
198   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima z dnia 20 kwietnia 2008 r.
198   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza z dnia 6 grudnia 2006 r.
198   Oświadczenie majątkowe Ireny Mroczek z dnia 28 kwietnia 2008 r.
198   Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2003
198   Elektroniczna skrzynka podawcza
198   Kontrola Zespołu Szkół w Pustelniku
197   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
197   Podatki za rok 2006
197   Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego od osób fizycznych
197   UCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
197   XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 2 września 2005 r. godz. 14.00
197   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka z dnia 25 kwietnia 2008 r.
197   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza z dnia 30 kwietnia 2007 r.
197   Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
197   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima z dnia 4 grudnia 2006 r.
197   Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak z dnia 25 kwietnia 2008 r.
197   Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak z dnia 24 kwietnia 2008 r.
196   UCHWAŁA Nr IX/48/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
196   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika z dnia 19 kwietnia 2007 r.
196   Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król z dnia 27 kwietnia 2008 r.
196   Druk Nr 112
195   Zmiana w regulaminie organizacyjnym!
195   Projekt uchwały nr ...... Rady Gminy Stanisławów z dnia....
195   Wyniki głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Stanisławów w wyborach do Sejmu R
195   Program współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
195   Rejestr decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk
195   Oświadczenie majątkowe Marty Rogali z dnia 30 kwietnia 2008 r.
195   Oświadczenie Marty Rogala z dnia 26 kwietnia 2007 r.
195   ZARZĄDZENIE NR 18/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 30 września 2008 roku
194   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2002
194   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
193   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan
193   XIV/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 26 kwietnia 2004 r.
193   Druk Nr 107
193   UCHWAŁA NR XXI/117/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
193   UCHWAŁA NR XXII/121/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
193   Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
193   Zasady ubiegania się o lokal socjalny
193   Oświadczenie Jacka Michalaka z dnia 12.02.07 r. o działalności gospodarczej małżonki
193   Oświadczenie Andrzeja Orycha o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dnia 8.11.06
192   Oświadczenie majątkowe Hanny Pietrzyk z dnia 28 kwietnia 2008 r.
192   Druk Nr 105
192   ZARZĄDZENIE NR 21/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 07.11.2008 r.
192   ZARZĄDZENIE NR 25/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2008 r.
191   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka z dnia 25 kwietnia 2007 r.
191   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
191   Oświadczenie Piotra Mielcarza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dnia 4.12.06
190   UCHWAŁA Nr X/53/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
190   Komputerowy rejestr mieszkańców (osoby aktualnie zameldowane oraz byli mieszkańcy)
190   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim z dnia 24 kwietnia 2007 r.
190   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika z dnia 12 grudnia 2006 r.
190   Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek z dnia 30 kwietnia 2008 r.
190   UCHWAŁA NR XXI/116/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
190   UCHWAŁA NR XXII/119/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
189   Druk Nr 108
189   ZARZĄDZENIE NR 12/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28.07.2008 r.
189   Druk Nr 120
188   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
188   Mińskie Targi Pracy
188   Oświadczenie majątkowe Stanisława Piotra Marszała z dnia 19 grudnia 2006 r.
188   Druk Nr 106
188   Druk nr 100
188   UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
187   Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stanisławów
187   Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
187   Wykaz
187   XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
187   Oświadczenie majątkowe Stanisława Marszała z dnia 21 kwietnia 2008 r.
187   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki z dnia 24 kwietnia 2007 r.
187   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka z dnia 5 grudnia 2006 r.
187   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r.
187   Oświadczenie majątkowe Wojciecha Zygmunta Witczaka za rok 2003
187   UCHWAŁA w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
186   Centralny Rejestr Umów
186   XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
186   XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 września 2005 r.
186   XVII/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 lipca 2004 r.
186   Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm z dnia 21 kwietnia 2008 r.
186   Oświadczenie majątkowe Zofii Jankowskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.
186   Podatek od środków transportowych
186   Protokół kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładzyniu 28.11.08 i 1.12.08
185   Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy
185   XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
185   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz z dnia 25 kwietnia 2008 r.
185   Druk Nr 101
185   Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009”
185   Oświadczenie Adama Michalskiego z dnia 11.12.06 r. o działalności gospodarczej małżonki
184   Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich
184   XX/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 2 grudnia 2004 r.
184   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki z dnia 12 grudnia 2006 r.
184   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza z dnia 30 listopada 2006 r.
184   UCHWAŁA NR XXI/115/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
184   Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/7/08
183   Projekt uchwały
183   IX sesja Rady Gminy Stanisławów
183   Ogłoszenie w sprawie godzin pracy w dniu 24 grudnia 2007 r.
183   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima z dnia 17 kwietnia 2007 r.
183   Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej z dnia 29 kwietnia 2008 r.
183   Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2002
183   Oświadczenie majątkowe Beaty Bogumiły Budzyńskiej - Kupidury
183   Wzory formularzy informacji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
183   Obwieszczenie RIiGK 7331a/6/08
182   ZARZĄDZENIE NR 27/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2007 r.
182   Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu rewitalizacji centrum Stanisławowa
182   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka z dnia 27 kwietnia 2007 r.
182   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek z dnia 25 kwietnia 2008 r.
182   Druk Nr 104
182   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
182   DECYZJA NR 64/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
181   Projekt uchwały nr... Rady Gminy Stanisławów
181   Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2008.
181   ZARZĄDZENIE NR 11/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2008 r.
181   Obwieszczenie wójta w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu usuwania azbestu
181   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziała
180   VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
180   Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stanisławów w grudniu 2007r.
180   XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 16 marca 2005 r. o godz. 17:00
180   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza z dnia 28 kwietnia 2008 r.
180   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza z dnia 24 kwietnia 2007 r.
180   Oświadczenie Grażyny Zagórskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
180   Oświadczenie majątkowe Wojciecha Zygmunta Witczaka za rok 2002
180   Protokół kontroli planowanej
180   Zebranie sołeckie mieszkańców Stanisławowa
179   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
179   Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
179   Dziennik Korespondencji
179   Informacja o zmianie numerów telefonów w Urzędzie Gminy Stanisławów
179   Sołectwo Mały Stanisławów
179   XVI/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 1 czerwca 2004 r.
179   Oświadczenie majątkowe Adama Michalskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
179   Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz z dnia 28 kwietnia 2008 r.
179   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka z dnia 30 kwietnia 2007 r.
179   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2005
178   UCHWAŁA Nr X/52/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 października 2007 r.
178   Rejestr zapewnień o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
177   VII sesja Rady Gminy Stanisławów
177   III Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
177   Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
177   uchwała w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki na 2008 r.
177   Druk Nr 112
177   Druk Nr 118
177   Badania mammograficzne
177   Plan Rozwoju Lokalnego
177   Decyzja nr 166/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
176   UCHWAŁA Nr XXX /198 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
176   XII sesja Rady Gminy Stanisławów
176   I Otwarty Puchar Polski Karate Tsunami
176   Oświadczenie majątkowe Anny Jackiewicz z dnia 21 kwietnia 2008 r.
176   Oświadczenie majątkowe Anny Marii Jackiewicz z dnia 24 kwietnia 2007 r.
176   Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej - Kupidury za rok 2002
176   Obwieszczenie RIiGK7331a/5/08
176   XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
175   XIII/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów
174   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
174   Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy z dnia 19 grudnia 2006 r.
174   Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka z dnia 30 kwietnia 2008 r.
174   Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2003
174   Druk Nr 103
174   Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Star 26
174   Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
174   Zasady ubiegania się o lokal socjalny
174   Oświadczenie Piotra Matusika z dnia 10.12.06 r. o działalności gospodarczej małżonki
173   XI sesja Rady Gminy Stanisławów
173   Komputerowy rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
173   Druk Nr 111
173   Druk Nr 115
172   XIX/04 sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 9 listopada 2004 r.
172   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza z dnia 4 grudnia 2006 r.
172   Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
172   Budżet na 2009 r.
170   Ewidencja przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Stanisławów
170   Rejestr dróg gminnych
170   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek z dnia 26 kwietnia 2007 r.
169   XXVI SESJA RADY GMINY STANISŁAWÓW
169   XV/04 sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 12 maja 2004 r.
168   Komputerowy dodatkowy rejestr wyborców
168   Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego
168   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
168   Sołectwo Zawiesiuchy
168   Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka z dnia 1 grudnia 2006 r.
168   Oświadczenie Hanny Pietrzyk z dnia 23 kwietnia 2007 r.
168   Oświadczenie majątkowe Beaty Bogumiły Budzyńskiej-Kupidury za rok 2004
168   Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie w grudniu 2008
167   Rejestr umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
167   Informacja
167   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak z dnia 31.08.2008 r.
167   Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek z dnia 25 sierpnia 2007 r.
167   XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
166   UCHWAŁA Nr XXX/ 199 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
166   Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym
166   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza z dnia 25 kwietnia 2007 r.
166   Oświadczenie Jacka Michalaka o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę z dn 1.12.06
165   UCHWAŁA Nr XXX/196 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
165   UCHWAŁA Nr XXX/ 197 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
165   Remont stacji uzdatniania wody w dniu 1.04.2008 w godz. 9.00-13.00
165   Turniej Karate o puchar Starosty Mińskiego
165   XXI/04 sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 grudnia 2004 r.
165   Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Rak z dnia 22 kwietnia 2008 r.
165   Informacja dla mieszkańców o sposobie zachowania się w przypadku spotkania ze zwierzętami bezdomnymi
165   Nowy biuletyn informacji publicznej
164   Kurs dla osób stosujących i kupujących środki ochrony roślin
164   Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
164   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa II
164   POSTANOWIENIE Nr 2/06 OŚ7615/3/05-06
163   Ferie zimowe w gminie Stanisławów
163   Zmiany w budżecie gminy na rok 2008
163   Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej - Kupidury za rok 2003
163   Odtworzenie aktu stanu cywilnego
162   XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 21 lutego 2005 r.
162   Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
162   Wniosek firmy Centertel
161   XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
161   XXVII SESJA RADY GMINY STANISŁAWÓW w dniu 23 maja 2005 r. o godz. 14.00
161   Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
160   Dyżury lekarzy w ośrodkach zdrowia gminy Stanisławów
160   Projekt budżetu na rok 2009.
160   Program ochrony środowiska dla gminy Stanisławów
160   ZAWIADOMIENIE OŚ 7615/6/06, OBWIESZCZENIE i POSTANOWIENIE NR 27/06
159   Rejestr decyzji dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC
159   Rejestr decyzji zmoieniających wymiar podatków
158   Rejestr zapewnień o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa
158   Działalności rolnośrodowiskowe - szkolenie dla rolników
158   Sukcesy matematyczne uczniów z kl. IV- VI Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
157   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów w pierwszym półroczu roku 2008
156   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
156   XVIII/04 Sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 21 września 2004 r.
156   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa I
155   Rejestr prowadzących działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych
155   Pracownicy Urzędu Gminy
154   Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji oświaty
153   Rejestr decyzji dotyczących transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
153   Terminy wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów w styczniu 2008 r.
153   Sołectwo Wólka Konstancja
153   Sołectwo Sokóle
153   DECYZJA NR 64/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
152   Rejestr decyzji dotyczących odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
152   Rejestr wydawanych zaświadczeń
152   Przyjmowanie wniosków o płatności obszarowe
152   Sołectwo Wólka Piecząca
152   XXII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 stycznia 2005 r.
151   Przyjmowanie zeznań podatkowych w Stanisławowie przez pracownika Urzędu Skarbowego
151   Sołectwo Cisówka
151   Oświadczenie majątkowe Jerzego Rogali na koniec kadencji
151   Decyzja nr 43/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
150   Ewidencja spełniania obowiązku nauki
150   Rejestr decyzji ulg uznaniowych w podatkach lokalnych
149   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
148   Sołectwo Zalesie
147   Rejestr decyzji dotyczących sprostowania błędu w akcie stanu cywilnego
146   Rejestr decyzji dotyczących uzupełnienia aktu stanu cywilnego
146   Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego od osób prawnych
146   Sołectwo Porąb
146   Informacja o obowiązku składania informacji podatkowych
145   Rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych
145   Rejestr prowadzących działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych
145   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 29 lutego 2008 r.
144   Wycieczka do Chorwacji
143   Dożynki Gminno - Parafialne
143   Oświadczenie Janiny Gańko z dnia 28 kwietnia 2008 r.
143   Sołectwo Papiernia
143   Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
141   Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa III
140   Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
140   Zestawienie wniosków do budżetu gminy na 2009r.
140   Decyzja Nr 43/2006
139   Uzyskanie zaświadczenia podatkowego
138   Polska biega
138   Sołectwo Ciopan
136   Sołectwo Szymankowszczyzna
136   Sołectwo Legacz
136   Zmiana budżetu na 2008 r.
136   Procedura uchwalania budżetu gminy
135   „REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW”
135   Sołectwo Prądzewo - Kopaczewo
135   Sołectwo Choiny
135   ZAWIADOMIENIE OŚ7615/2/06
134   Zmiana budżetu Gminy Stanisławów na rok 2008
133   Sołectwo Ładzyń
133   Zmiany w budżecie gminy na rok 2008 uchwała z dnia 30 grudnia 2008 r.
133   Zawiadomienie nr OŚ/8/06
132   Sołectwo Łęka
132   Sołectwo Borek Czarniński
131   XV sesja Rady Gminy Stanisławów
131   Program dla dzieci i młodieży (16-22 lata) - dotacja 2.000 zł do 4.500 zł
131   Sołectwo Ołdakowizna
131   Sylwester w Gminnym Ośrodku Kultury
130   Remont pomnika bohaterów I wojny światowej i wojny roku 1920
130   Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
130   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2006 r.
129   Sołectwo Kolonie Stanisławów
128   Zawiadomienie o wniosku wójta o wydanie decyzji
128   Zawiadomienie nr RIiGK 7331/44/05
127   Sala gimnastyczna dla młodzieży
127   Postanowienie nr 1/06
126   Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy
126   Sołectwo Wólka Wybraniecka
126   Postanowienie nr 1/06
125   Sołectwo Lubomin
124   Wycieczka do Ciechanowca
124   Sołectwo Czarna
124   POSTANOWIENIE Nr 13/06
123   Sołectwo Pustelnik
123   OŚ 7615/4/06 ZAWIADOMIENIE
123   Zawiadomienie
122   Festyn w Pustelniku
122   Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
121   XVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
121   Zebranie mieszkańców Stanisławowa i Małego Stanisławowa 13.07. 2008 r. o godz. 12.30
121   Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008-2020
121   Apel zastępcy burmistrza Nasielska
119   Sołectwo Rządza
119   Sołectwo Goździówka
119   Inkubator wolontariatu
118   Ostrzeżenie przed gołoledzią
117   Sołectwo Suchowizna
116   Ogłoszenie
115   Szkolenie dla emerytów, rencistów
115   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2005
115   INFORMACJA dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Stanisławów.
114   POSTANOWIENIE Nr 3/06 OŚ 7615//2/06
113   Zawiadomienie o wniosku wójta z dnia 18.10.2005 r.
112   XIV sesja Rady Gminy Stanisławów
112   Sekretarz gminy
112   Zawiadomienie OŚ7615//06
111   Zawiadomienie OŚ7615//06
110   XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
108   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2004.
107   "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia
106   Zawiadomienie
105   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2006 r.
104   Oświadczenie majątkowe Stanisława Kacprzyka za rok 2004.
104   Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2004
104   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2004
104   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1.09.2006 r
103   Oświadczenie majątkowe Janiny Gańko z dnia 28 kwietnia 2008 r.
103   Postanowienie Nr 16/05
102   Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2004
101   Posiedzenie komisji gospodaerczej rady gminy
101   Święto niepodległości
101   Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sokólu
100   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima za rok 2005
100   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2005
100   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2004.
99   LETNIE SESSHIN (ZGRUPOWANIE) KARATE TSUNAMI NAD BAŁTYKIEM
99   Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1.09.2006 r
99   Zawiadomienie nr OŚ 7615/1/05
98   Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego na koniec kadencji
98   Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika na koniec kadencji
98   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2005
97   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2005
97   Związek Kombatantów Armii Krajowej
96   Składanie wniosków do budżetu gminy na rok 2009.
96   Oświadczenie majątkowe Marka Kaima na koniec kadencji
96   Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej za rok 2005
96   Oświadczenie majątkowe Janusza Kruszewskiego za rok 2005
96   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza za rok 2005
96   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2004.
95   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza na koniec kadencji
95   Oświadczenie majątkowe Piotra Mielcarza za rok 2004
95   Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie wójta gminy
94   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka na koniec kadencji
94   OOświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza za rok 2004
94   XXIII sesja Rady Gminy
93   Dni Stanisławówa 2008
93   Uwaga!!! Zmiana godzin pracy urzędu w dniach 24.12.08 i 31.12.08
92   Oświadczenie majątkowe Lecha Araszkiewicza na koniec kadencji
92   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
92   Zawiadomienie o wniosku wójta z dnia 18.10.2005 r.
91   Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki za rok 2005
91   Projekt programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
91   Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów
91   Posiedzenie komisji Rady Gminy
89   Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza na koniec kadencji
89   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2007 r.
88   "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejs
87   Festiwal chleba w Mińsku Maz.
87   UWAGA! Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów
87   Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
84   Oswiadczenie majątkowe Jerzego Rogali za rok 2003
84   Projekt programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
83   Sołectwo Stanisławów
83   Zmiana w statucie gminy
82   Rocznica wybuchu II wojny światowej
82   Oświadczenie majątkowe Jerzego Rogali za rok 2005
81   XXIII sesja Rady Gminy
80   XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
80   Oświadczenie majątkowe Danuty Grzywanowskiej na koniec kadencji
80   Oświadczenie majątkowe Jerzego Rogali za rok 2004
77   Oświadczenie majątkowe Stanisława Sasima na koniec kadencji
77   Posiedzenia komisji rady gminy:
74   Zebranie sołeckie mieszkańców Stanisławowa
69   OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
69   DECYZJA NR 1099/05
61   V sesja Rady Gminy Stanisławów
60   Zawiadomienie OŚ 7615/1/05
59   ZAWIADOMIENIE nr OŚ 7615/3/05
56   Informacja o dotacji do kosztów zdjęcia eternitu z zabudowy mieszkalnej i gospodarczej
54   Zawiadomienie o złożeniu wniosku

 Liczba   Kategoria
19954   Dane adresowe
19929   Zamówienia publiczne
18475   Tablica ogłoszeń
4489   Podstawy prawne funkcjonowania
4164   Decyzje środowiskowe
3442   Jednostki organizacyjne gminy
3352   Wójt gminy
3324   Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
3261   Pracownicy urzędu
3115   Aktualności
2894   Dane demograficzne
2854   Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy
2806   Mieszkalnictwo i budownictwo
2784   Sprawy obywatelskie
2746   Strategia rozwoju
2601   Budżet, majątek i dług publiczny
2579   Uchwały z 2005 r.
2549   Decyzje lokalizacyjne
2537   Archiwum ogłoszeń
2512   Załatwianie spraw
2506   Ewidencja działalności gospodarczej
2496   Rejestry, ewidencje, archiwa
2474   Zarządzenia z 2006 r.
2457   Uchwały z 2006 r.
2456   Zarządzenia z 2004 r.
2353   Wójt
2343   Sesje Rady
2341   Dokumenty kontroli
2283   Atrybuty multimedialne
2275   Pracownicy urzędu upoważnieni do podpisywania decyzji
2274   Zarządzenia z 2007 r.
2271   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2250   Protokoły Sesji Rady
2245   Inne
2229   Uchwały z 2004 r.
2216   Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy
2205   Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Stanisławów
2158   Dane teleadresowe
2157   Decyzje lokalizacyjne
2151   Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
2129   Zarządzenia z 2005 r.
2114   Oświadczenia majątkowe
2096   Sekretarz gminy
2086   Uchwały z 2007 r.
2083   Działalność gospodarcza
2079   Wykaz radnych
2067   Dane teleadresowe
2059   Zastępca wójta gminy
2031   Inne wystąpienia i oceny
2022   Sekretarz
1998   Uchwały sprzed 2004 r.
1996   Skarbnik gminy
1996   Podatki i opłaty
1990   Nagrody, certyfikaty, wyróżnienia, odznaczenia i oceny
1987   Organizacje pozarządowe
1984   Zastępca wójta
1973   Wykaz radnych
1950   Skarbnik
1910   Komisje Rady
1909   Inne
1900   Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
1885   Projekty uchwał z 2007 r.
1874   Rada Gminy
1862   Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Stanisławów
1860   projekty uchwał sprzed 2005 r.
1848   Rada Gminy IV kadencji
1840   Rada Gminy
1834   Rada Gminy IV kadencji
1779   projekty uchwał z 2005 r.
1701   Oferty pracy - archiwum
1684   Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy
1674   Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Stanisławów
1651   Ogłoszenia
1636   Komisje Rady
1605   ARCHIWUM
1580   Projekty uchwał z 2006 r.
1569   Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy
1548   Kontrole w 2006 roku
1529   IV sesja Rady Gminy
1502   Oświadczenia majątkowe
1476   Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Stanisławów
1475   Projekty
1474   projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy
1467   Skarbnik
1465   Uchwały
1457   Zarządzenia
1434   Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
1431   Programy i plany
1431   Projekty uchwał na inauguracyjną sesję Rady Gminy
1428   Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy
1423   V sesja Rady Gminy
1418   Zastępca wójta
1412   Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy
1405   VI sesja Rady Gminy
1391   Uchwały XIII sesji Rady Gminy
1384   Inne
1382   Wójt
1378   Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Stanisławów
1377   Ogłoszenia i informacje
1370   Sekretarz
1361   Zarządzenia
1360   Uchwały
1346   Ogłoszenia Rady
1334   Budżet
1307   Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy
1293   Projekty
1288   Dni i godziny otwarcia
1286   Ogłoszenia i informacje
1274   Pracownicy urzędu upoważnieni do podpisywania decyzji
1270   Uchwały XIV sesji Rady Gminy
1246   Wójt
1244   Rada Gminy
1241   Projekty uchwał XIII sesja Rady Gminy
1240   VII sesja Rady Gminy
1232   Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
1226   VIII sesja Rady Gminy
1201   Uchwały XV sesji Rady Gminy
1196   Zdjęcia
1191   Sekretarz
1189   Oświadczenia o działalności gospodarczej
1179   Zastępca wójta
1178   Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1171   Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy
1163   Sprawy wojskowe
1157   Projekty uchwał na VII sesję Rady Gminy
1150   Różne sprawy
1149   Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
1132   Oferty dla organizacji pozarządowych
1132   Ochrona środowiska
1127   XI sesja Rady Gminy
1119   X sesja Rady Gminy
1113   Projekty uchwał - XIV sesja Rady Gminy
1106   Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy
1104   Projekt uchwały na XVII sesję Rady Gminy
1101   Uchwały XVI sesji Rady Gminy
1100   Skarbnik
1097   Pracownicy urzędu upoważnieni do podpisywania decyzji
1091   XII sesja Rady Gminy
1086   IX sesja Rady Gminy
1063   Projekt uchwały XV sesja Rady Gminy
1059   Struktura urzędu
1045   Projekty uchwał XVI sesja Rady Gminy
1044   Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
1032   Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy
1027   Uchwały XVII sesji Rady Gminy
1023   Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy
1014   Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy
982   Uchwały XVIII sesji Rady Gminy
966   Uchwały XIX sesji Rady Gminy
965   Regulamin organizacyjny
954   Numery rachunków bankowych, NIP, REGON
946   Uchwały XXI sesji Rady Gminy
935   Władze gminy
934   Statut Gminy Stanisławów
932   Uchwały XX sesji Rady Gminy
927   Nowy BIP
914   Uchwały XXIII sesji Rady Gminy
883   Uchwały XXII sesji Rady Gminy
883   Przyjmowanie skarg i wniosków
852   Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy
844   Centrum Informacji o Środowisku
842   Podatki
837   Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy
816   Podatek od środków transportowych
791   Inne wystąpienia i oceny
777   Elektroniczna skrzynka podawcza
771   Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy
756   Projekty uchwał XXIII sesja Rady Gminy
756   Pozostałe
737   Projekty uchwał XXII sesja Rady Gminy
696   Kontrole w 2004 roku
648   Kontrole w 2005 roku
629   Kontrole w 2007 roku
licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info