Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał - XIV sesja Rady Gminy

Druk Nr 74
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 75
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego - gabintu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku gm. Stanisławów.
Więcej »
Druk Nr 76
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.
Więcej »
Druk Nr 77
Projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Więcej »
Druk Nr 78
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Więcej »
Druk Nr 79
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info