ARCHIWUM
Kontrole w 2005 roku

Protokół kontroli Urzędu Gminy Stanisławów przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2005 r.
Kontrolą objęto: 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców. 2. Sporządzenie spisu wyborców. 3. Wykorzystanie dotacji na prowadzenie stałego spisu wyborców.
Więcej »
PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO NR 58/2005
Więcej »
PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO NR 59/2005
URZĄD STANU CYWILNEGO W STANISŁAWOWIE 05 - 304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK 32 POWIAT MIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
w sprawie kontroli w zakresie realizowania przez Gminę ustawowych zadań związanych z kontrolowaniem wypełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki, tworzenia bazy danych oświatowych o spełnia
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info