ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2007 r.
Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy

DRUK Nr 53
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad użyczenia nieruchomości gminnych
Więcej »
DRUK Nr 54
Projekt uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Stanisławów oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
DRUK Nr 55
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
DRUK Nr 56
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
DRUK Nr 57
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
Więcej »
DRUK Nr 58
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2008.
Więcej »
DRUK Nr 59
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2008 i zwolnień od tego podatku.
Więcej »
DRUK Nr 60
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki, zasad ustalania poboru i terminów płatności opłaty od posiadania psów oraz zwolnień z tej opłaty.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info