Załatwianie spraw » Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Pokój 17
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uchwała
Więcej »
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
Wypełniony wniosek należy złożyć w pok. 17
Więcej »
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,
których działalność polega na organizowaniu przyjęć. Pokój 17
Więcej »
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Pokój 17
Więcej »
Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
do 31 stycznia każdego roku, do p. 17
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info