Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Odtworzenie aktu stanu cywilnegoSprawy obywatelskie


Odtworzenie aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna


Art. 34, 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty


Wniosek oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
W przypadku, gdy zdarzenie stanu cywilnego miało miejsce poza obecnymi granicami kraju, należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędów Stanu Cywilnego Warszawa - Śródmieście i Łódź - Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy.
Dodatkowo wnioskodawca winien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone odtworzonym aktem.

Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Stanu Cywilnego, ul.Rynek 32, parter, pok. 12, tel. 025 757-58-55, wejście od zachodu.

Opłaty


Obowiązują następujące opłaty:
* podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. * decyzja administracyjna 39 zł
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Stanisławów
nr 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadza w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz protokoły przesłuchania stron i świadków postępowanie wyjaśniające, a następnie w terminie maksymalnie 1 miesiąca wydaje decyzję administracyjną.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje


Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdy przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC22 KB POBIERZWniosek21.04.2008 12:0183

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 30.01.2009 11:43
Liczba wyświetleń : 163

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  04.08.2008 15:44pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.04.2008 10:03pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  21.04.2008 11:59pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  21.04.2008 11:50pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info