ARCHIWUM » Zarządzenia
Zarządzenia z 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 grudnia 2007 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 01/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 stycznia 2007 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 02/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na rok 2007.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 03/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania - przetargu na "sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Stanisławów".
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 04/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Papiernia, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka i Ciopan gm. Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 05/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Choiny, Łęka, Cisówka i Zawiesiuchy gm. Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 06/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r. w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 07/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2006/2007 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 08/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 marca 2007r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2006 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 09/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 roku w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 10/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 11/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 12/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stanisławowie
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 13/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno -- Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Stanisławów oraz niszczenia dysków, urządzeń i innych nośników informacji, zawierających dane osobowe.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 14/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 15/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 16/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. C. K. Norwida w Stanisławowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 06 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 24/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10.09.2007 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2007/2008 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 25/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 26/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 27/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 28/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospol
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 29/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 listopada 2007 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 31/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w celu zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 32/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. zbiórki w sposób selektywny odpadów komunalnych w systemie workowym z gospodarstw domowych oraz z gminnych jednostek organizacyjnych na ter
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007r.
Więcej »
Zarządzenie nr 18/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie odwołania Pani Zofii Jankowskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Zarządzenie nr 19/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Pani Wandy Zdanowicz na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Zarządzenie nr 20/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Pani Wandy Zdanowicz na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Pana Jana Lesia na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. C.K. Norwida w Stanisławowie
Więcej »
Zarządzenie nr 22/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Pani Mirosławy Rek na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2007.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info