Urząd Gminy » Dane adresowe
Numery telefonów w Urzędzie Gminy Stanisławów

Numery telefonów.

Każdy z referatów oraz samodzielnych stanowisk otrzymał bezpośredni numer miejski:

tel. 7575840 Wójt Gminy Witczak Wojciech p. 18

tel. 7575860 Z-ca Wójta Gminy Mazek Czesław p. 9

tel. 7575870 Sekretarz Gminy Beata Budzyńska-Kupidura p. 21

tel. 7575850 Skarbnik Gminy Kaim Czesława p. 23

tel. 7575855 Kierownik USC Rogala Marta p. 12

tel. 7575845 Insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych Mroczek Irena, Zdanowicz Wanda p.17

tel. 7575847 Insp. ds. księgowości opłat komunalne Zdanowicz Bożena
Insp. ds. księgowości podatków i opłat Sosińska Kinga p. 16

tel. 7575848 Referent ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i ochrony pożarowej i gospodarki komunalnej Świętochowski Jan p. 13

tel. 7575851 Insp. ds. zamówień publicznych Lewandowska Monika p. 8

tel. 7575856 Insp. ds. gospodarki komunalnej Pyrzanowski Tadeusz p. 5

tel. 7575852 Samodzielny referent ds. inwestycji Kowalczyk Dariusz p. 6
Pomoc administracyjna Anna Ratyńska p. 6

tel. 7575853 Insp. ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa Zagórska Grażyna p. 10 Sekretarka Karolina Wszołek p. 10
Samodzielny referent ds. planowania przestrzennego Anna Piechoska p. 10

tel.7575858 Insp. ds. kadr i bhp - Sekretariat Biesiada Iwona p. 19

tel. 7575857 Fax

tel. 7575865 Insp. ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej i promocji gminy Pietrzyk Hanna p. 14

tel. 7575866 Insp. ds. rozliczeń kasowych Kosińska Barbara p. 15

tel. 7575874 Referent ds. BIP Zdanowicz Tomasz p. 7

tel. 7575875 Insp. ds. informatycznych Wiącek Robert 13

tel. 7575876 Księgowa ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej Urbanek Renata
Insp. ds. księgowości podatkowej Szulim Danuta p. 21

tel. 7575877 Zastępca skarbnika Słowik Danuta
Podinsp. ds. księgowości Wieczorek Agnieszka p. 22


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 7575878 Kierownik GOPS Michalak Teresa
Specjalista Pracy Socjalnej Fetner Monika

tel. 7575879 Insp. ds. świadczneń rodzinnych Krysik Agnieszka Pracownik socjalny Kurek Anna

Linie analogowe o numerach (025) 757-50-90 i (025) 757-50-27 będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Można połączyć się przez nie z każdym pracownikiem wybierając w trakcie zapowiedzi słownej numer wewnętrzny którym są dwie ostatnie cyfry numeru miejskiego np. fax. – 57.


Wójt Gminy /-/ Wojciech Witczak
Autor : Robert Wiącek
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 12.01.2009 12:54
Liczba wyświetleń : 419

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  02.01.2009 09:31pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  29.12.2008 10:50pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  24.12.2008 08:53pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  21.11.2008 09:02pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  09.07.2008 15:01pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  15.02.2008 11:56pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  14.02.2008 10:34pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  14.02.2008 09:53pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  13.02.2008 09:32pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  20.12.2006 08:34pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info