Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa » Ogłoszenia i informacje
Decyzje lokalizacyjne

Obwieszczenie Wójta Gminy Strachówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 (Mińsk Maz. - Łochów z wyłączeniem m. Stanisławów).
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/9/08
Postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji linii napowietrznej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Cisówka.
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/7/08
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji sieci wodociągowej w miejscowościach Stanisławów, Pustelnik i Goździówka
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331a/6/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji linii napowietrznej do zasilania budynku mieszkalnego.
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK7331a/5/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w Rządzy polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej
Więcej »
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym w miejscowości Stanisławów
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331a/3/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Ciopan polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN, stacji transformatorowej słup
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331a/2/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji o znaczeniu gminnym w miejscowości Stanisławów polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nn.
Więcej »
Obwieszczenia i decyzje w sprawie rozbudowyi drogi krajowej nr 50
Więcej »
Obwieszczenie Nr AB. 15-7351-38/2008 Starosty Mińskiego
w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Więcej »
Informacja RIiGK - 5541/18/08
Wyłożono do wglądu wstępny projekt modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od miejscowości Pustelnik do miejscowości Zalesie.
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331a/1/08
o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej nn do zasilania budynku mieszkalnego
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info