Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał XXIII sesja Rady Gminy

Druk Nr 117
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2009 rok.
Więcej »
Druk Nr 118
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
Więcej »
Druk Nr 120
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Projekt uchwały
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info