ARCHIWUM
Decyzje lokalizacyjne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej Nr 224/2006
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Pustelnik
Więcej »
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Fundacji im. Św. Józefa postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Kol. Stanisławów i Stanisławów polegającej na: budowie kablowej sieci telefonicznej z przyłączami.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
w dniu 23.10.2006 r. została wydana decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji we wsi Stanisławów w sprawie budowy linii energetycznej
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/02/06 Wójta Gminy Stanisławów
o ustaleniu lokalizacji we wsi Sokóle Domu Seniora
Więcej »
Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/84/06
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejscowości Ołdakowzna polegającej na budowie linii energetycznej kablowej
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/71/06-07
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/01/07
o wszczęciu na wniosek Zakładu Energetycznego Warszawa Teren Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Legacz
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/06/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii energetycznej średniego napięcia
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/7/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonie Stanisławów polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia
Więcej »
OBWIESZCZENIE RIiGK 7331/84/2006-07
W dniu 14.02.2007 r. została wydana decyzja administracyjna o lokalizacji inwestycji - linii energetycznej kablowej we wsi Ołdakowizna
Więcej »
OBWIESZCZENIE RIiGK 7331/1/2007
została wydana decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacjilinii energetycznej we wsi Legacz
Więcej »
Obwieszczenie nr RIiGK 7331/6/2007
o ustaleniu lokalizacji stacji transformatorowej, linii energetycznej, linii kablowej oraz złącza kablowego w Stanisławowie
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/7/2007
zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/34/07
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/41/07
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Cisówka polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej - oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej nr 027.
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/72/07
o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacjji linii energetycznej napowietrznej - oświetlenia ulicznego w Pustelniku
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/71/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii energetycznej napowietrznej - oświetlenia ulicznego w Lubominie
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/70/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii energetycznej - oświetlenia ulicznego w Rządzy
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/69/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii energetycznej napowietrznej - oświetlenia ulicznego w Stanisławowie
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/68/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii energetycznej napowietrzno - kablowej niskiego napięcia w Stanisławowie
Więcej »
Obwieszczenie RIiGK 7331/74/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci wodociągowej z przyłączami w Stanisławowie, Retkowie i Papierni
Więcej »
OBWIESZCZENIE NR RIiGK 7322/5/06-07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE NR RIiGK 7331/85/07
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciopan
Więcej »
Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/97/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kolonie Stanisławów polegającej na budowie linii energetycznej oświetlenia ulicznego
Więcej »
Obwieszczenie Nr RIiGK 7331/96/07
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ładzyń polegającej na budowie linii energetycznej oświetlenia ulicznego
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info