Rada Gminy » Uchwały
Uchwały XVI sesji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XVI/83/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/84/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Lubomin, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/85/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Pustelnik, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/86/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mały Stanisławów gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/87/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/88/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prądzewo - Kopaczewo gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/89/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/90/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XVI/91/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia gminy Stanisławów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej"
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info