Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymiSprawy obywatelskie

Rodzaj:

Małżeństwo

Nazwa:

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym


Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Termin załatwienia:

31 dni

Wymagane dokumenty

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
oraz
KAWALER, PANNA:
- odpis skrócony aktu urodzenia

ROZWIEDZIONY, ROZWIEDZIONA:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

WDOWIEC, WDOWA:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka

KOBIETA NIEPEŁNOLETNIA, która ukończyła 16 lat składa również:
- odpis prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na zawarcie małżeństwa

Opłaty

75 zł +5 zł + 0,50 zł od każdego załączonego dokumentu

Uwagi

NAZWISKA MAŁŻONKÓW I ICH DZIECI
Po ślubie małżonkowie mogą nosić:
- nazwisko wspólne dla obojga - dotychczasowe nazwisko męża albo dotychczasowe nazwisko żony,
- swoje dotychczasowe nazwiska,
- nazwiska dwuczłonowe, wynikające z połączenia dotychczasowego nazwiska jednego z małżonków z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka.
Dzieci mogą nosić nazwisko jednego z małżonków.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
Mężczyzna i kobieta, którzy ukończyli 18 lat (kobieta za zgodą sądu po ukończeniu 16 lat) zamierzający zawrzeć małżeństwo kanoniczne ze skutkami cywilnymi, powinni zgłosić się do urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej ze stron i złożyć ww. dokumenty.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
kierownik USC - Marta Rogala
Etap 2
Po stwierdzeniu zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa i ustaleniu nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania.
Etap 3
Trzy egzemplarze zaświadczenia narzeczeni przekazują proboszczowi parafii, w której będzie zawierane małżeństwo kanoniczne.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC21.5 KB POBIERZPodanie do ślubu konkordatowego14.04.2008 11:5470

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 04.08.2008 15:50
Liczba wyświetleń : 251

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  22.04.2008 10:09pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 13:26pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 11:09pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.02.2007 09:12pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  09.05.2006 10:48pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  30.12.2004 13:37pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info