ARCHIWUM » Zarządzenia
Zarządzenia z 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej "sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy".
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 02/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 stycznia 2005 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 r. w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 02A/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na rok 2005.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 03/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2004 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 04/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 05/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2005/2006 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 06/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia20 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 07/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 08/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 09/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 10/05 WÓJTA GMINY STZNISŁAWÓW z dnia 20.07.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 11/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Niny Cudnej oraz Pani Natalii Movchan - nauczycieli Gimnazjum w Stanisławwowie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 17/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29.09.2005r.
w spawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zbiórkę w sposób selektywny odpadów komunalnych w systemie workowym z gospodarstw domowych oraz z gminnych jednostek organizacyjnych na terenie
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 18/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 19/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 20/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 21/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2005.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 22/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali sportowej
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/A/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW dnia 19 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2005.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 24/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r
w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 25/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 26/05 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info