ARCHIWUM » Uchwały » Uchwały z 2007 r.
V sesja Rady Gminy

UCHWAŁA Nr V/19/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/20/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
Więcej »
UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR V/22/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
UCHWAŁA NR V/23/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/24/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/27/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/28/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania radnym diet za udział w pracach rady i komisji
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/29/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/30/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/175/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/31/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Więcej »
UCHWAŁA Nr V/32/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach: Papiernia, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka i Ciopan.
Więcej »
UCHWAŁA NR V/33/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach :Choiny, Łęka, Zawiesiuchy.
Więcej »
UCHWAŁA NR V/34/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info