Rada Gminy » Uchwały
Uchwały XXII sesji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXII/119/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/120/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/121/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie przystąpienia gminy Stanisławów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/122/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/112/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/123/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
w spraawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/124/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info