Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Sporządzenie aktu zgonuSprawy obywatelskie

Rodzaj

Akt zgonu

Nazwa

Sporządzenie aktu zgonu


Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz. U. nr 36 poz. 180, 1986 r z późniejszymi zmianami).

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

- karta zgonu lub zaświadczenie wystawione przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłaty

bez opłat (ale za sporządzenie 3 odpisów aktu zgonu opłata wynosi 5 zł)

Uwagi

Akt zgonu wystawia się na podstawie karty zgonu lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
Zgon osoby należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastapić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1. małżonek lub dzieci zmarłego,
2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
kierownik USC - Marta Rogala
Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 04.08.2008 15:47
Liczba wyświetleń : 228

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  22.04.2008 10:10pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 13:32pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 11:13pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 11:13pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.02.2007 09:09pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  30.12.2004 13:20pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info