Załatwianie spraw
Mieszkalnictwo i budownictwo

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Pokój nr 10
Więcej »
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
Studium
Więcej »
Ustalenie warunków zabudowy
pokój nr 10
Więcej »
Wyrażenie zgody i wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
Wypełniony formularz wraz z mapą (wyrys do celów projektowych) z zaznaczonym miejscem usytuowania przyłącza składamy w sekretariacie p. 19
Więcej »
Zasady ubiegania się o lokal socjalny
UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info