ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2006 r.
Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Stanisławów

Druk nr 8
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
Więcej »
Druk nr 9
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2007.
Więcej »
Druk nr 10
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2007 i zwolnień w tym podatku.
Więcej »
Druk nr 11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
Druk nr 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Więcej »
Druk nr 13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do uchwały nr XX/153/04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji dla celów podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości.
Więcej »
Druk nr 14
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info