Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Odpis aktu stanu cywilnegoSprawy obywatelskie


Odpis aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna


Art. 83 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - z późniejszymi zmianami,
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty


Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
* osoba, której akt dotyczy, * wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy * sąd i inne organy państwowe, * inne osoby, które wykażą w tym interes prawny
Wnioskodawca w pisemnym wniosku winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia, które akt dokumentuje

Opłaty


W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej od dnia 01 stycznia 2007 zmianie ulega sposób pobierania opłaty skarbowej oraz jej stawki.
Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:
* odpis skrócony - 22 zł * wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł * odpis zupełny - 33 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy (po złożeniu podania)

Termin i sposób załatwienia


Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty złożenia wniosku.

Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdy przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20.9 KB POBIERZPodanie o odpis aktu16.04.2008 09:3952

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2008 10:06
Liczba wyświetleń : 273

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  16.04.2008 09:36pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  15.04.2008 11:44pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info