Rada Gminy » Uchwały
Uchwały XXIII sesji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XXIII/125/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2009 rok.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/126/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/128/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na rok 2009
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info