ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2007 r.
Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy

DRUK Nr 45
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
DRUK Nr 46
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
DRUK Nr 47
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
DRUK Nr 48
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów.
Więcej »
DRUK Nr 49
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
DRUK Nr 50
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
DRUK Nr 51
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info