Dokumenty kontroli

Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie w grudniu 2008
Kontrola była przeprowadzona w dniach 1 - 16 grudnia 2008 r. i dotyczyła wydatków poniesionych w 2007 r.
Więcej »
Protokół kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładzyniu 28.11.08 i 1.12.08
Więcej »
Kontrola Zespołu Szkół w Pustelniku
Więcej »
Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w gimnazjum w Stanisławowie 24.09.08
Więcej »
Protokół kontroli SZOW 22-23 września 2008 r.
Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Samorządowym Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Stanisławowie.
Więcej »
Protokół kontroli archiwum zakładowego nr 57/2008
Urząd Stanu Cywilnego w Stanisławowie
Więcej »
Protokół kontroli archiwum zakładowego nr 56/2008
Urząd Gminy Stanisławów i pismo wójta w sprawie zaleceń pokontrolnych
Więcej »
Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w GOPS w Stanisławowie
Tematem kontroli jest sprawdzenie 5% wydatków poniesionych w 2007 r. na funkcjonowanie GOPS w Stanisławowie. Przeprowadzona została w 2008 r.
Więcej »
PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy Stanisławów przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2008 r.
Kontrolą objęto: 1. Prowadzenie stałego spisu wyborców. 2. Sporządzenie spisu wyborców 3. Wykorzystanie dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info