Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoSprawy obywatelskie


Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego


Podstawa prawna


Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty


Wypełniony druk podania z uzasadnieniem.

Opłaty


Zezwolenie podlega opłacie w wysokości 39 zł, natomiast podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę, należy uiszczać na rachunek UrzęduGminy Stanisławów
nr 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010
Opłatę można uiścić kasie urzędu w p. 15.
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.
Termin i sposób załatwienia
Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie po zgłoszeniu podania z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy


W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowania może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności

Inne informacje


Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdy przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC21.5 KB POBIERZPodanie21.04.2008 11:1762

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2008 10:03
Liczba wyświetleń : 287

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  21.04.2008 11:16pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info