Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał XXII sesja Rady Gminy

Druk Nr 112
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Więcej »
Druk Nr 114
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie przystąpienia gminy Stanisławów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej"
Więcej »
Druk Nr 115
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/112/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.
Więcej »
Druk Nr 116
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info