ARCHIWUM » Uchwały » Uchwały z 2007 r.
IX sesja Rady Gminy

UCHWAŁA Nr IX/43/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/44/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/45/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/46/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/47/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/48/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
UCHWAŁA Nr IX/49/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info