ARCHIWUM » Uchwały » Uchwały z 2007 r.
XI sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI/54/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad użyczenia nieruchomości gminnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/55/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Stanisławów oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/56/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/57/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/58/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/59/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2008 i zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/60/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/61/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/62/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Stanisławów na lata 2008 - 2015.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info