Rejest zmian
 22.04.2010 08:57Tomasz ZdanowiczDodano artykul V sesja Rady Gminy Stanisławów
 05.01.2010 11:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwały z 2008 r.
 05.01.2010 11:43Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwały z 2008 r.
 05.01.2010 11:20Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwały z 2007 r.
 05.01.2010 11:14Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwały z 2007 r.
 05.01.2010 09:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zmiana w statucie gminy
 25.09.2009 11:14Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli planowej przeprowad
 02.09.2009 10:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmin
 26.08.2009 08:31Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZARZĄDZENIE NR 08/06 WÓJTA GMINY STAN
 28.07.2009 12:09Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Piotra Matusika z dnia 1
 28.07.2009 12:07Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Adama Michalskiego z dni
 28.07.2009 12:07Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Bogdana Ryszawy z dnia 1
 28.07.2009 12:06Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Piotra Matusika z dnia 1
 28.07.2009 12:06Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Andrzeja Orycha o prowad
 28.07.2009 12:05Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Andrzeja Kowalczyka o pr
 28.07.2009 12:05Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Stanisława Marszała o pr
 28.07.2009 12:04Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Lecha Araszkiewicza o pr
 28.07.2009 12:04Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Piotra Mielcarza o prowa
 28.07.2009 12:03Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Marka Kaima o prowadzeni
 28.07.2009 11:56Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Jacka Michalaka o prowad
 28.07.2009 11:56Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Krzysztofa Krawczyka o p
 28.07.2009 11:55Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Zenona Sienkiewicza o pr
 28.07.2009 11:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Oświadczenie Jacka Michalaka z dnia 1
 03.06.2009 14:47Tomasz ZdanowiczDodano artykul Nowy biuletyn informacji publicznej
 11.05.2009 11:25Tomasz ZdanowiczDodano artykul Procedura uchwalania budżetu gminy
 20.03.2009 15:26Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Decyzje środowiskowe
 17.03.2009 15:16Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wniosek firmy Centertel
 17.03.2009 15:03Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wniosek firmy Centertel
 17.03.2009 14:34Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 17.03.2009 12:51Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZAWIADOMIENIE nr OŚ 7615/3/05
 17.03.2009 12:49Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie OŚ 7615/1/05
 17.03.2009 12:48Tomasz ZdanowiczDodano artykul Postanowienie Nr 16/05
 17.03.2009 12:47Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie nr OŚ 7615/1/05
 17.03.2009 12:46Tomasz ZdanowiczDodano artykul DECYZJA NR 1099/05
 17.03.2009 12:45Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie nr RIiGK 7331/44/05
 17.03.2009 12:44Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie o złożeniu wniosku
 17.03.2009 12:42Tomasz ZdanowiczDodano artykul POSTANOWIENIE Nr 3/06 OŚ 7615//2/06
 17.03.2009 12:41Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie OŚ7615//06
 17.03.2009 12:38Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZAWIADOMIENIE OŚ7615/2/06
 17.03.2009 12:37Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie
 17.03.2009 12:35Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie
 17.03.2009 12:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul Decyzja nr 43/2006 o środowiskowych u
 17.03.2009 12:32Tomasz ZdanowiczDodano artykul Postanowienie nr 1/06
 17.03.2009 12:31Tomasz ZdanowiczDodano artykul INFORMACJA dot. budowy sieci wodociąg
 17.03.2009 12:30Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie OŚ7615//06
 17.03.2009 12:28Tomasz ZdanowiczDodano artykul POSTANOWIENIE Nr 2/06 OŚ7615/3/05-06
 17.03.2009 12:27Tomasz ZdanowiczDodano artykul OŚ 7615/4/06 ZAWIADOMIENIE
 17.03.2009 12:26Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
 17.03.2009 12:23Tomasz ZdanowiczDodano artykul Postanowienie nr 1/06
 17.03.2009 12:20Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie o wniosku wójta z dnia
 17.03.2009 12:18Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie o wniosku wójta z dnia
 17.03.2009 12:13Tomasz ZdanowiczDodano artykul Decyzja Nr 43/2006
 17.03.2009 12:12Tomasz ZdanowiczDodano artykul POSTANOWIENIE Nr 13/06
 17.03.2009 11:51Tomasz ZdanowiczDodano artykul DECYZJA NR 64/06 o środowiskowych uwa
 17.03.2009 11:51Tomasz ZdanowiczDodano artykul DECYZJA NR 64/06 o środowiskowych uwa
 17.03.2009 11:49Tomasz ZdanowiczDodano artykul Decyzja nr 166/06 o środowiskowych uw
 17.03.2009 11:42Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie o wniosku wójta o wydan
 17.03.2009 11:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZAWIADOMIENIE OŚ 7615/6/06, OBWIESZCZ
 17.03.2009 11:30Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów
 17.03.2009 11:24Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wniosek firmy Centertel
 17.03.2009 11:23Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zawiadomienie nr OŚ/8/06
 17.03.2009 11:20Tomasz ZdanowiczDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
 17.03.2009 11:17Tomasz ZdanowiczDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
 06.03.2009 10:31Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 06.03.2009 10:23Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 26.02.2009 12:58Tomasz ZdanowiczDodano artykul Plan Rozwoju Lokalnego
 26.02.2009 12:39Tomasz ZdanowiczDodano artykul Studium uwarunkowań i kierunków zagos
 26.02.2009 10:46Tomasz ZdanowiczDodano artykul Nowy biuletyn informacji publicznej
 26.02.2009 10:43Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Nowy BIP
 26.02.2009 10:42Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Zdjęcia
 26.02.2009 10:41Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Nowy BIP
 25.02.2009 13:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wymagania, jakie powinien spełnić prz
 25.02.2009 13:32Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja o dotacji do kosztów zdjęc
 25.02.2009 12:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Program ochrony środowiska dla gminy
 25.02.2009 08:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwała w sprawie określenia wysokośc
 24.02.2009 10:56Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli przeprowadzonej w Z
 23.02.2009 12:11Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
 23.02.2009 12:09Tomasz ZdanowiczDodano artykul Posiedzenie komisji Rady Gminy
 23.02.2009 12:07Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
 23.02.2009 09:41Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZAWIADOMIENIE OŚ7615/2/06
 20.02.2009 16:01Tomasz ZdanowiczDodano artykul Kontrola Zespołu Szkół w Pustelniku
 20.02.2009 15:26Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli planowanej przeprow
 20.02.2009 14:08Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli SZOW 22-23 września
 20.02.2009 10:19Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 18.02.2009 15:43Tomasz ZdanowiczDodano artykul Przetarg na sprzedaż działek
 18.02.2009 15:42Tomasz ZdanowiczDodano artykul Przetarg na sprzedaż działek
 18.02.2009 14:39Tomasz ZdanowiczDodano artykul Badania mammograficzne
 09.02.2009 17:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 09.02.2009 16:46Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 09.02.2009 16:43Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul Nabór na stanowisko referenta ds. ś
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto archiwum Nabór na stanowisko referenta ds.
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul Informacja
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto archiwum Informacja
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul Nabór na stanowisko ds. planowania
 09.02.2009 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto archiwum Nabór na stanowisko ds. planowania
 05.02.2009 11:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZAWIADOMIENIE OŚ7615/2/06
 04.02.2009 11:28Tomasz ZdanowiczDodano artykul Ostrzeżenie przed gołoledzią
 04.02.2009 09:13Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie RIiGK7331a/5/08
 04.02.2009 08:21Tomasz ZdanowiczDodano artykul Elektroniczna skrzynka podawcza
 04.02.2009 08:19Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Elektroniczna skrzynka podawcza
 30.01.2009 11:43Tomasz ZdanowiczDodano artykul Odtworzenie aktu stanu cywilnego
 30.01.2009 11:36Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń s
 30.01.2009 11:18Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 30.01.2009 10:16Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wykaz przedsiębiorców posiadających z
 29.01.2009 12:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
 29.01.2009 12:26Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
 29.01.2009 11:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Sołectwo Stanisławów
 29.01.2009 08:58Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Uchwały
 29.01.2009 08:57Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Projekty
 26.01.2009 11:19Tomasz ZdanowiczDodano artykul Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
 22.01.2009 15:38Robert WiącekDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Strachówka
 19.01.2009 15:44Robert WiącekDodano artykul Zasady ubiegania się o lokal socjalny
 19.01.2009 15:42Robert WiącekDodano artykul Zasady ubiegania się o lokal socjalny
 19.01.2009 15:33Robert WiącekDodano artykul Zasady ubiegania się o lokal socjalny
 19.01.2009 15:15Robert WiącekDodano artykul Zezwolenie na usunięcie drzew lub krz
 12.01.2009 17:55Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Zdjęcia
 12.01.2009 13:13Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 12.01.2009 13:11Tomasz ZdanowiczDodano artykul Rewitalizacja centrum Stanisławowa
 12.01.2009 12:54Tomasz ZdanowiczDodano artykul Numery telefonów w Urzędzie Gminy Sta
 08.01.2009 10:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja dla mieszkańców o sposobie
 08.01.2009 09:01Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja o punktach zbierających zu
 08.01.2009 08:56Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja o punktach zbierających zu
 07.01.2009 15:25Tomasz ZdanowiczDodano artykul OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ Z
 07.01.2009 15:22Tomasz ZdanowiczDodano artykul OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ Z
 07.01.2009 15:21Tomasz ZdanowiczDodano artykul Program współpracy Gminy Stanisławów
 07.01.2009 15:17Tomasz ZdanowiczDodano artykul OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ Z
 06.01.2009 15:54Tomasz ZdanowiczDodano artykul Budżet na 2009 r.
 06.01.2009 15:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zmiany w budżecie gminy na rok 2008 u
 06.01.2009 15:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Program współpracy Gminy Stanisławów
 06.01.2009 15:31Tomasz ZdanowiczDodano artykul Gminny Program Profilaktyki i Rozwiąz
 06.01.2009 12:30Tomasz ZdanowiczDodano artykul UCHWAŁA Nr XXIII/128/08 RADY GMINY ST
 06.01.2009 12:24Tomasz ZdanowiczDodano artykul UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY ST
 06.01.2009 12:20Tomasz ZdanowiczDodano artykul UCHWAŁA Nr XXIII/126/08 RADY GMINY ST
 06.01.2009 12:11Tomasz ZdanowiczDodano artykul Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 06.01.2009 10:49Tomasz ZdanowiczDodano artykul UCHWAŁA Nr XXIII/125/08 RADY GMINY ST
 06.01.2009 10:36Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Uchwały XXIII sesji Rady Gminy
 06.01.2009 09:37Tomasz ZdanowiczDodano artykul Uchwała Nr 344/S/08 Składu Orzekające
 05.01.2009 16:09Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenia i decyzje w sprawie roz
 05.01.2009 15:59Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 15:51Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 15:47Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 15:45Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie wójta w sprawie przystą
 05.01.2009 15:27Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie nr OŚ 7610/1/09 Wójta G
 05.01.2009 15:16Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 15:08Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 14:51Tomasz ZdanowiczDodano artykul Projekt programu usuwania azbestu ora
 05.01.2009 14:08Tomasz ZdanowiczDodano artykul Terminy wywozu odpadów z gminy Stanis
 05.01.2009 11:48Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul
 02.01.2009 15:39Tomasz ZdanowiczUsunieto archiwum Życzenia świąteczne i noworoczne
 02.01.2009 15:39Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul Życzenia świąteczne i noworoczne
 02.01.2009 12:13Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wydanie zaświadczenia potwierdzająceg
 02.01.2009 09:31Tomasz ZdanowiczDodano artykul Numery telefonów w Urzędzie Gminy Sta
 02.01.2009 09:26Tomasz ZdanowiczDodano artykul Pracownicy Urzędu Gminy
 02.01.2009 08:15Tomasz ZdanowiczDodano artykul Biologiczna oczyszczalnia ścieków w P
 31.12.2008 12:52Tomasz ZdanowiczDodano artykul Budowa oczyszczalni i kanalizacji
 31.12.2008 12:24Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zmiana regulaminu organizacyjnego Urz
 31.12.2008 12:21Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zmiana budżetu Gminy Stanisławów na r
 31.12.2008 12:12Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZARZĄDZENIE NR 25/08 WÓJTA GMINY STAN
 31.12.2008 12:11Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZARZĄDZENIE NR 25/08 WÓJTA GMINY ST
 31.12.2008 12:09Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZARZĄDZENIE NR 24/2008 WÓJTA GMINY ST
 31.12.2008 11:57Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zebranie sołeckie mieszkańców Stanisł
 31.12.2008 11:55Tomasz ZdanowiczDodano artykul Zebranie sołeckie mieszkańców Stanisł
 31.12.2008 11:02Tomasz ZdanowiczDodano artykul Remont GOK
 31.12.2008 10:15Tomasz ZdanowiczDodano artykul Budynek GOK przed remontem
 31.12.2008 09:54Tomasz ZdanowiczDodano artykul Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Pu
 31.12.2008 09:15Tomasz ZdanowiczDodano artykul Budowa oczyszczalni i kanalizacji
 30.12.2008 13:01Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 30.12.2008 10:37Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wydanie decyzji o środowiskowych uwar
 30.12.2008 10:27Tomasz ZdanowiczDodano artykul Budowa oczyszczalni i kanalizacji
 30.12.2008 09:57Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja do wniosku o wydanie decyz
 29.12.2008 17:58Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacja do wniosku o wydanie decyz
 29.12.2008 14:57Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/9/08
 29.12.2008 14:33Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie nr RIiGK 7331a/7/08
 29.12.2008 12:02Tomasz ZdanowiczDodano artykul ZARZĄDZENIE NR 25/08 WÓJTA GMINY STA
 29.12.2008 11:24Tomasz ZdanowiczDodano artykul Sekretarz gminy
 29.12.2008 11:22Tomasz ZdanowiczDodano artykul Pracownicy Urzędu Gminy
 29.12.2008 11:19Tomasz ZdanowiczUsunieto kategorie Kontrole w 2004 roku
 29.12.2008 11:19Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2004 roku
 29.12.2008 11:18Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2004 roku
 29.12.2008 11:17Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli planowanej
 29.12.2008 11:10Tomasz ZdanowiczDodano artykul Protokół kontroli planowej przeprowad
 29.12.2008 11:08Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2007 roku
 29.12.2008 11:07Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2005 roku
 29.12.2008 11:07Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2005 r.
 29.12.2008 11:06Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2006 roku
 29.12.2008 11:05Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Kontrole w 2005 r.
 29.12.2008 11:02Tomasz ZdanowiczUsunieto artykul WWystąpienie pokontrolne Regionalne
 29.12.2008 10:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul Numery telefonów w Urzędzie Gminy Sta
 24.12.2008 11:14Tomasz ZdanowiczDodano artykul Informacje dla mieszkańców o sieci be
 24.12.2008 11:12Tomasz ZdanowiczDodano artykul I MISTRZOSTWA EUROPY KARATE TSUNAMI C
 24.12.2008 08:53Tomasz ZdanowiczDodano artykul Numery telefonów w Urzędzie Gminy Sta
 24.12.2008 08:49Tomasz ZdanowiczDodano artykul Ustalenie warunków zabudowy
 24.12.2008 08:46Tomasz ZdanowiczDodano artykul Pracownicy Urzędu Gminy
 24.12.2008 08:42Tomasz ZdanowiczDodano kategorie Dane adresowe
 22.12.2008 11:50Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXII sesja Rady Gminy Stanisławów
 22.12.2008 11:40Tomasz ZdanowiczDodano artykul XXII sesja Rady Gminy Stanisławów
 18.12.2008 14:32Tomasz ZdanowiczDodano artykul Wniosek o dofinansowanie budowy oczys
 18.12.2008 14:17Tomasz ZdanowiczDodano artykul Obwieszczenie w sprawie rozbudowy dro
 18.12.2008 13:05Tomasz ZdanowiczDodano artykul UCHWAŁA NR XXII/124/08 RADY GMINY STAlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info