ARCHIWUM » Projekty » projekty uchwał z 2005 r.
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Stanisławów

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
Więcej »
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy.
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Więcej »
Projekt uchwały
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydak
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsi Ołdakowizna i Wólka Piecząca gm. Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsi Rządza i Papiernia gm. Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie wystąpienia do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zmienę urzędowej nazwy miejscowości Gminy Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie wystąpienia do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Gminy Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stanisławów
Więcej »
Projekt uchwały Rady Gminy Stanisławów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami: Stanisławowa, Legacza, Małego Stansławowa, Retkowa i Prądzewa-Kopaczewa w sprawie obwodnicy Stanisławowa
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info