Rada Gminy » Uchwały
Uchwały XXI sesji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXI/106/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego w Pustelniku, ul. Szkolna 16 o powierzchni 105 m2 i 68 m2 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/107/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/108/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/109/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/110/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo - Kopaczewo gm. Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/111/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/112/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/113/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego i zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/114/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/115/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/116/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/117/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/118/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 października 2008 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2008 rok.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info