Tablica ogłoszeń

Przetarg na sprzedaż działek
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (025)7575853, fax (025)7575857.
Więcej »
Przetarg na sprzedaż działek
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
Więcej »
Badania mammograficzne
W dniach 28 lutego i 1 marca 2008 r. przy kościele w Stanisławowie.
Więcej »
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy.
Więcej »
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W 2009 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
Więcej »
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Informacja Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
Obwieszczenie nr OŚ 7610/1/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2008 r.
Przystąpiono do opracowania projektu pt.Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów. Projekt programu
Więcej »
Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa II
Stanisławów i Mały Stanisławów
Więcej »
Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa I
Borek Czarniński, Czarna, Lubomin, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Sokóle, Porąb, Kolonie Stanisławów, Wólka Piecząca, Rządza, Ołdakowizna, Papiernia, Prądzewo, Retków.
Więcej »
Terminy wywozu odpadów z gminy Stanisławów, trasa III
Zawiesiuchy, Łęka, Choiny, Cisówka, Pustelnik, Ciopan, Goździówka, Zalesie, Wólka Wybraniecka, Wólka Konstancja, Ładzyń, Suchowizna, Legacz,
Więcej »
Zebranie sołeckie mieszkańców Stanisławowa
11 stycznia 2009 r. o ogdz. 12.30 w sali audiowizualnej Gimnazjum w Stanisławowie
Więcej »
Informacje dla mieszkańców o sieci bezprzewodowej WiFi
Więcej »
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Prądzewo-Kopaczewo
Drugi przetarg na sprzedaż działek
Więcej »
Obowiązkowe ubezpieczenia rolników
Więcej »
Kanalizacja - podpisywanie umów
w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu
Więcej »
Zostań instruktorem fitness!
Informacja
Więcej »
Zmiana czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim
Z dniem 1 października 2008 r. wprowadza się zmiany w czasie pracy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
Więcej »
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Abolicja podatkowa
Więcej »
Punkt apteczny w Stanisławowie
Punkt apteczny na rynku w Stanisławowie jest czynny do 18.30
Więcej »
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Więcej »
Stypendia szkolne
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
Więcej »
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży
Więcej »
Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 50
(szosa Mińsk Maz. - Łochów) Obwieszczenia
Więcej »
Programy zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia
Programy profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy do udziału w nich.
Więcej »
Apel zastępcy burmistrza Nasielska
Apel zastępcy burmistrza Nasielska
Więcej »
Wykaz nieruchomości w gminie Stanisławów przeznaczonych pod najem
Więcej »
Sprawozdanie z badań wody z z dnia 6 czerwca 2008 r.
Wyniki badania wody z wodociągu publicznego
Więcej »
Punkt przyjęć dzielnicowych
Policjant w punkcie przyjęć dzielnicowych przyjmuje interesantów w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Stanisławowie w Piątki w godz. 10.00 - 12.00
Więcej »
Obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości
w zakresie utrzymania czystości i porządku
Więcej »
Zasady zachowania się ludności w przypadku wystąpienia huraganu
Więcej »
Ogłoszenie Urzędu Statystycznego w Warszawie
Z dniem 31 sierpnia 2005 roku ulega likwidacji Oddział w Mińsku Mazowieckim obejmujący zasięgiem działania obszar powiatu mińskiego, z dniem 7 września 2005 roku zadania zlikwidowanego Oddziału przejmuje Oddział w Siedlcach.
Więcej »
Zgłaszanie awarii wodociągu gminnego
Więcej »
Informacja dla mieszkańców o sposobie zachowania się w przypadku spotkania ze zwierzętami bezdomnymi
Więcej »
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Psychospołecznymi w Stanisławowie
znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info