Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
Ogłoszenia i informacje

Zezwolenia na budewę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
Więcej »
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
Studium
Więcej »
Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi w gminie Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego w Pustelniku, ul. Szkolna 16
Uchwała
Więcej »
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Uchwała
Więcej »
UCHWAŁA w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
Uchwała
Więcej »
UCHWAŁA w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Retków gm. Stanisławów Uchwała
Więcej »
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo - Kopaczewo gm. Stanisławów. Uchwała
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info