ARCHIWUM » Uchwały » Uchwały z 2007 r.
XII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XII/63/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
Więcej »
UCHWAŁA Nr XII/64/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2008 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/66/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki wydawane w tych stołówkach
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/65/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XII/67/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
UCHWAŁA Nr XII/68/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do udzielenia odpowiedzi na skargę mieszkańca gminy.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info