ARCHIWUM » Zarządzenia
Zarządzenia z 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na budowę drogi gminnej nr 3646009 Papiernia - Rządza, gm. Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 02/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu w celu zwrotu kosztów podrózy służbowej samochodem.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 03/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu wykonawczo-budowlanego gminnej oczyszczalni scieków "Centralna" i części kanalizacji sanitarnej we wsiach: Stanisławów, Ma
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 04/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2004 roku
w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 05/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w celu zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 06/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 07/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na 2004 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 08/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2003 rok
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 09/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 10/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie zmiany siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Stanisławowie i Nr 2 w Pustelniku
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 11/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek miesięcznych za rezerwację miejsca na targowisku w Stanisławowie
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 12/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 maja 2004 r
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 12A/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 maja 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Rządza, gmina Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 13/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2004 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2003.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 14/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24.05.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik oraz w części wsi Szyma
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 15/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 16/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 17/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 05.07.2004 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego budynku Gimnazjum Publicznego w Stanisławowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 18/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lipca 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na "Remont pomieszczeń szkolnych wraz z klasą "O" w Szkole Podstawowej w Pustelniku".
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 19/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14.07.2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie budynku Gimnazjum Publicznego w Stanisławowie w meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia (tj. ławki szkolne, krzesła, regały, b
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 20/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 LIPCA 2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postrępowania - przetargu na wynajem budynku apteki w Stanisławowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 21/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Małgorzaty Gers - nauczycielki Gimnazjum w Stanisławowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 22/2004 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 LIPCA 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu na sprzedaż gruntów gminnych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Obsługa selektywna zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym z gospodarstw domowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych na ter
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 24/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 25/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa drogi Papiernia - Rządza"
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 26/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Obsługa selektywna zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym z gospodarstw domowych oraz gminnych jednoste
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 27/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2004 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 28/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 29/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 września 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania - przetargu na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Stanisławów, Mały Stanisławów, Retków, Pustelnik i Ładzyń w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 30/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 31/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 32/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego ds. opracowania projektu planu rozwoju lokalnego
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 33/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 34/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 34A/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 35/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Magdaleny Wąsik oraz Pani Marzeny Szczurowskiej - nauczycieli Gimnazjum w Stanisławowie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 36/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na "Remont pomieszczeń szkolnych wraz z salami oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Stanisławowie
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 37/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 38/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Ołdakowizna, Wólka Piecząca gm. Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 39/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2005 roku w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 40/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 41/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 42/04 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info