Załatwianie spraw
Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie
Interesanci w sprawach obywatelskich powinni zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego p. 12 wejście od zachodu, tel. 0257575855
Więcej »
Informacja o danych osobowych
Więcej »
Meldowanie cudzoziemców
Więcej »
Odpis aktu stanu cywilnego
Więcej »
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Więcej »
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Więcej »
Sporządzenie aktu zgonu
Więcej »
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
Więcej »
Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą
Więcej »
Wydanie dowodu osobistego
Więcej »
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi
Więcej »
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Więcej »
Zameldowania w lokalach prywatnych
Więcej »
Zameldowania w lokalach służbowych
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info